4#

4 feluri prin care poate fi îmbunătățită munca în regim hibrid. Tsedal Neeley - video

Învață engleză cu subtitrări video paralele "4 feluri prin care poate fi îmbunătățită munca în regim hibrid". Metoda repetițiilor distanțate pentru completarea vocabularului cuvintelor engleze. Dicționar încorporat. Total 1 carte și 63 de video educativ în acces liber.

pagină 2 din 2  ←anterior următorul→ ...

00:02:11
of an hour-long meeting for informal chat about non-work matters,
din timpul unei ședințe de o oră pentru a vorbi despre altceva decât muncă,
just to talk or even complain.
doar de dragul de a vorbi sau chiar de a ne plânge.
You can also ask people the one word
Îi putem ruga pe colegi să ne spună
that describes how they're doing, verbally or in chat.
verbal sau printr-un mesaj cum se simt sau ce fac.
You can have informal contact by scheduling virtual
Putem să avem contact informal cu colegii online sau fizic
00:02:28
or in-person lunches with your colleagues,
și dacă ne plănuim să luăm prânzul cu ei,
breaks for coffee, tea or a snack,
să facem o pauză de cafea, ceai sau de gustare,
and even happy hour trivia challenge.
sau să participăm la competiții împreună.
If you're a leader,
Dacă sunteți lider
you should demonstrate the value of informal talk
ar trebui să dovediți importanța conversației informale
00:02:39
by initiating it yourself.
și să o inițiați chiar voi.
Third, use the right tools to communicate.
În al treilea rând, folosiți instrumentele corecte de comunicare.
The key here is to match our digital tools with our communication objectives,
Scopul este să potrivim uneltele digitale cu obiectivele comunicării,
which means we have to mix it up.
ceea ce înseamnă că trebuie să le amestecăm.
If we have to solve a really complicated problem,
Dacă trebuie să rezolvăm o problemă complicată,
00:02:54
the best digital tool to use is one that allows real-time discussion.
cea mai bună unealtă digitală e cea care permite discuția în timp real.
If we need to process complex information,
Dacă trebuie să prelucrăm informații complexe,
sending an email might be the best option,
mai bine trimitem un email
giving people time to review and absorb the content.
și lăsăm colegii să revizuiască și să înțeleagă conținutul.
Video can be great
Întâlnirea online e grozavă
00:03:10
when we need our communication to include emotional cues.
când avem nevoie să ne înțelegem emoțiile prin comunicare.
It helps to see someone’s face when discussing tricky topics.
Ne ajută să vedem reacțiile cuiva când subiectul este unul sensibil.
It also increases immediacy and intimacy. But it can be exhausting.
Îi face pe colegi să se apropie. Dar poate fi epuizantă.
Many people reporting tech exhaustion, but it doesn't have to be that way.
Mulți suferă de epuizare tehnologică, dar nu trebuie să fie așa.
We need to know when to take a break.
Trebuie să știm când să luăm o pauză.
00:03:30
For one-on-ones,
Întâlnirile unu la unu
try audio and keep the cameras off.
se pot face fără video, doar audio.
This last takeaway is for management, but it affects all of us.
Ultima concluzie este pentru management, dar ne afectează pe toți.
Commit to the new culture.
Dedicați-vă noii culturi.
Top leaders have to avoid sending mixed messages.
Liderii mondiali trebuie să evite să transmită semnale mixte.
00:03:43
Too many are saying they're all for hybrid
Prea mulți spun că sunt pentru regimul hibrid,
while signaling that they prefer everyone to be in the office
dar dau semne că preferă ca toți să fie la birou,
or saying, "This conversation is so important,
sau zic: „Această conversație este atât de importantă,
we should have it in person."
trebuie să vorbim la birou.”
Leaders need to make sure that their words, actions and attitudes
Liderii trebuie să se asigure că ceea ce spun, ce fac și cum se comportă
00:03:58
are aligned with the hybrid arrangements that they've chosen.
se și potrivește cu regimul hibrid pe care l-au ales.
Consistency between hybrid policies and attitudes
Consecvența dintre politicile și abordările regimului hibrid
is the only way to build an inclusive hybrid culture for everyone.
este singura metodă de a construi o cultură hibridă pentru toți.

Sfârşit

←anterior următorul→ ...

Vizualizați videoclipul