4#

În ce fel prietenia îți poate afecta creierul. Shannon Odell - video

Învață engleză cu subtitrări video paralele "În ce fel prietenia îți poate afecta creierul". Metoda repetițiilor distanțate pentru completarea vocabularului cuvintelor engleze. Dicționar încorporat. Total 1 carte și 63 de video educativ în acces liber.

pagină 2 din 2  ←anterior următorul→ ...

00:02:07
on social interactions than children or adults.
mai mult interacțiunile sociale decât copiii sau adulții.
Teenage friendships can also feel more intimate
Prieteniile din adolescență pot fi mai intime
than the friendships of your childhood.
decât prieteniile din copilărie.
This deeper connection is possible thanks to improvements
Această conexiune profundă e posibilă datorită îmbunătățirilor
in what scientists call Theory of Mind.
în ceea ce cercetătorii numesc teoria minții.
00:02:22
Theory of Mind is the ability to understand others’ emotions,
Teoria minții e abilitatea de a înțelege emoțiile celorlalți,
thoughts, motivations, and points of view,
gândurile, motivațiile și punctele de vedere,
and to realize that they may be different from your own.
și de a realiza că pot fi diferite de ale tale.
While it may seem intuitive,
Deși poate părea firesc,
this ability hinges on the careful coordination of various brain regions,
această abilitate depinde de coordonarea atentă a anumitor regiuni cerebrale,
00:02:38
sometimes referred to as the social brain.
uneori numit creierul social.
Babies begin to develop Theory of Mind around 18 months or so.
Bebelușii încep să dezvolte teoria minții în jurul vârstei de 18 luni.
Before that, it’s thought they believe that everyone perceives and knows
Înainte de asta, se crede că ei consideră că toată lumea percepe și știe
exactly what they know.
exact ceea ce știu ei.
It was once considered to be fully developed by age five,
Se considera că acest lucru e dezvoltat complet la 5 ani,
00:02:55
but scientists now know that Theory of Mind
dar cercetătorii știu acum că teoria minții continuă
continues to improve and mature well into your teenage years and beyond.
să se îmbunătățească și maturizeze în timpul și după adolescență.
Likewise, regions within the social brain show increased connectivity
Similar, regiunile din creierul social arată o conectivitate crescută
during adolescence compared with childhood.
în timpul adolescenței, comparativ cu copilăria.
As a result, teens can better understand their friend’s perspectives,
Drept rezultat, adolescenții pot înțelege mai bine perspectivele prietenilor,
00:03:12
allowing for deeper connections to flourish.
permițând conexiuni mai profunde.
In the closest friendships,
În cele mai strânse prietenii,
it can almost feel as if you’re metaphysically connected—
te poți simți ca și cum ești conectat metafizic,
two bodies and minds, perfectly in sync.
două trupuri și minți perfect sincronizate.
And there is science to this!
Și e dovedit științific!
00:03:24
Your ability to connect with others somewhat depends
Abilitatea de a te conecta cu ceilalți depinde oarecum
on the coordination of actions, emotions, physiology, and thoughts.
de coordonarea acțiunilor, emoțiilor, fiziologiei și gândurilor.
This is what psychologists call interpersonal synchrony.
E ceea ce psihologii numesc sincronie interpersonală.
You first show signs of the ability to sync with others as infants—
Ca bebeluș, mai întâi arăți semne ale sincronizării cu ceilalți,
synchronizing movements and babbling with your parents.
imitând mișcări și sunete cu părinții tăi.
00:03:43
As you get older and spend more time outside the home,
Când crești și petreci mai mult timp în afara casei,
you increasingly show this synchrony with your peers.
începi să demonstrezi această sincronie cu prietenii tăi.
For example, imagine walking down the street with a friend.
De exemplu, mergi pe stradă cu un prieten.
Often without consciously thinking,
De obicei, fără intenție,
you stroll at the same pace and follow the same path.
mergeți în același ritm și urmați același drum.
00:03:56
You and your best friend may not be only on the same page,
Tu și cel mai bun prieten s-ar putea să nu fiți doar pe aceeași frecvență,
but also scientifically, in step.
dar de fapt să faceți aceiași pași.

Sfârşit

←anterior următorul→ ...

Vizualizați videoclipul