2#

Secretul unei vieți fericite - concluzii din opt decenii de cercetare. Robert Waldinger - video

Învață engleză cu subtitrări video paralele "Secretul unei vieți fericite - concluzii din opt decenii de cercetare". Metoda repetițiilor distanțate pentru completarea vocabularului cuvintelor engleze. Dicționar încorporat. Total 1 carte și 63 de video educativ în acces liber.

pagină 3 din 3  ←anterior următorul→ ...

00:05:23
if they were sick or scared.
dacă ar fi fost bolnavi sau neliniștiți.
And what we find is that having at least one person in your life
Și am descoperit că dacă ai un singur om în viața ta
who you feel really has your back,
pe care te poți baza,
who you could go to if you were in trouble,
la care să mergi dacă ai vreo problemă,
that's essential for maintaining our happiness and our health.
asta e esențial ca să-ți păstrezi sănătatea și starea de bine.
00:05:41
When we asked these same people,
I-am întrebat pe aceiași oameni,
when they got to be in their 80s,
când au ajuns la 80 de ani,
to look back on their lives
să privească înapoi la viața lor
and to tell us what they were proudest of,
și să ne spună un lucru de care sunt cei mai mândri.
almost everybody said something about their relationships.
Și aproape toți au spus ceva despre relațiile lor.
00:05:58
They didn't say, "I made a lot of money"
N-au spus: „Am făcut mulți bani”
or "I won some big awards."
sau „Am câștigat premii importante.”
They said,
Au spus:
"I was a good mentor,"
„Am fost un bun mentor”,
"I was a good friend,"
„Am fost un prieten bun”,
00:06:08
"I raised healthy kids,"
„Am crescut copii sănătoși”,
"I was a good partner."
„Am fost un soț bun.”
And so what we find
Am descoperit
is that what seems to mean the most to people
că ce e important pentru majoritatea
when they get to the end of their lives
când ajung spre apusul vieții
00:06:19
is the strength and the warmth of their connections to others.
e rezistența și căldura relațiilor cu ceilalți.
So then the question comes up, well,
Așadar, când apare întrebarea:
which types of relationships support our well-being?
„Care sunt relațiile care ajută stării de bine?”
Some people have asked,
Mulți au întrebat:
"Do I need to be in an intimate relationship to get this benefit?"
„E nevoie de o relație intimă ca să beneficiez de acest lucru?”
00:06:38
Absolutely not.
Cu siguranță nu.
All types of relationships support our well-being.
Toate relațiile ne ajută să fim bine.
So friendships, relatives,
Prietenii, rudele,
work colleagues, casual contacts.
colegii de serviciu, oameni obișnuiți.
The person who gets you your coffee every morning
Persoana care îți face cafeaua în fiecare dimineață
00:06:52
at Starbucks or Dunkin' Donuts,
la Starbucks sau Dunkin’ Donuts,
the person who checks you out in the grocery store,
casierul care îți scanează produsele la alimentară,
who you see maybe every week.
pe care îl vezi probabil în fiecare săptămână.
Even talking to strangers has that benefit.
Chiar și conversația cu un străin are aceste beneficiile.
So they did an experiment
S-a făcut un experiment
00:07:08
where they assigned some people who were about to go on the subway
unde unor persoane care coborau la metrou
the task of talking to a stranger
li s-a spus să vorbească cu un străin,
while other people were assigned the task
iar altora li s-a spus
of just doing their usual thing of being on their phones
să facă ce fac ei de obicei, să butoneze telefonul,
or listening to music or reading.
să asculte muzică sau să citească.
00:07:22
It turned out that the people who were assigned to talk to strangers
S-a dovedit că cei cărora li s-a spus să vorbească cu alții
didn't think they were going to like it,
nu credeau că o să le placă,
but they turned out to be much happier at the end of the task
dar au fost mult mai fericiți după aceea
than the people who just rode the subway keeping to themselves.
decât cei care doar au mers cu metroul fără nicio interacțiune.
So even talking to strangers gives us that little hit of well-being
Chiar și numai vorbitul cu necunoscuți ne oferă acea stare de bine

Pentru a vizualiza textul integral paralel log in sau Inregistreaza-te

←anterior următorul→ ...

Vizualizați videoclipul