2#

Secretul unei vieți fericite - concluzii din opt decenii de cercetare. Robert Waldinger - video

Învață engleză cu subtitrări video paralele "Secretul unei vieți fericite - concluzii din opt decenii de cercetare". Metoda repetițiilor distanțate pentru completarea vocabularului cuvintelor engleze. Dicționar încorporat. Total 1 carte și 63 de video educativ în acces liber.

pagină 2 din 3  ←anterior următorul→ ...

00:02:55
That, as we know, stress is an inevitable part of all of our lives.
Din câte știm, stresul e o parte inevitabilă din viața noastră.
Stress happens to us every day.
Ne lovim zilnic de el.
And what we find is that good relationships
Și am descoperit că relațiile sănătoase
turn out to be stress regulators.
s-a dovedit că reduc stresul.
So let me give you an example.
Să vă dau un exemplu.
00:03:13
Let's say that I have something upsetting happen to me during the day,
Să zicem că mi s-a întâmplat ceva supărător în timpul zilei
and I find myself, like, ruminating about it
și mă tot gândesc la lucrul ăsta,
and really thinking about it and unhappy.
iar asta mă face nefericit.
I can feel my body go into what we call fight or flight response
Simt cum corpul intră în starea pe care o numim „luptă sau fugi”,
where literally my heart rate goes up
unde crește ritmul inimii
00:03:31
and I might start sweating a little bit
și chiar încep să transpir puțin,
and I'm just not feeling as well.
pur și simplu nu mă simt bine.
Now, what we're meant to do is to come back to equilibrium
Ce ar trebui să facem acum e să revenim la echilibru
when a stressor goes away.
atunci când factorul de stres dispare.
That's the way the body is supposed to work.
Așa ar trebui să funcționeze corpul.
00:03:48
But what happens if I go home at the end of my upsetting day
Dar cum ar fi ca la sfârșitul unei zile agitate
and I have somebody to talk to?
să ajung acasă și să am pe cineva cu care să vorbesc?
Either I can call someone on the phone or it's somebody I live with.
Aș putea să sun pe cineva sau cineva cu care locuiesc.
I can literally feel my body calm down.
Simt cum corpul meu se calmează.
I can feel that fight or flight response subside.
Simt cum dispare starea de „luptă sau fugi”.
00:04:10
But what if I don't have anybody to go home to?
Dar dacă nu am pe nimeni acasă?
What if there's nobody I can call?
Dacă nu am pe cine să sun?
What we find is that people who are isolated, are lonely,
Am descoperit că oamenii care trăiesc singuri, izolați,
don't have those stress regulators that we get from good relationships
nu au acei regulatori de stres care vin din relații bune
and that we stay in chronic fight or flight mode,
și se cronicizează starea de „luptă sau fugi”,
00:04:31
that our bodies have this chronic stress,
iar corpul dezvoltă acest stres cronic,
chronic levels of inflammation
crește nivelul de inflamație
and circulating stress hormones that wear away our happiness
și hormonii de stres ne macină fericirea
and break down different body systems.
și afectează diferite sisteme din corp.
Well, what kinds of relationships seem essential to well-being?
Ce tipuri de relații sunt esențiale stării de bine?
00:04:55
And this is interesting.
E foarte interesant.
We asked people
I-am întrebat pe oamenii
who were our original participants in our study.
care au participat inițial în studiul nostru.
We asked them,
I-am întrebat:
Who could you call in the middle of the night if you were sick or scared?
„Pe cine suni la miezul nopții dacă ești bolnav sau speriat?”
00:05:10
And many of our people could list several other people they could call
Și mulți dintre ei au făcut o listă cu câteva persoane pe care le-ar suna
if they were in trouble.
dacă ar avea probleme.
Some people couldn't list anyone.
Alții n-au putut să găsească pe nimeni.
There wasn't a person on the planet who they could turn to
Nu exista nimeni la care să poată apela

Pentru a vizualiza textul integral paralel log in sau Inregistreaza-te

descărcați în HTML/PDF
acțiune