3#

Chiar ai nevoie de 8 ore de somn în fiecare noapte? Jen Gunter - video

Învață engleză cu subtitrări video paralele "Chiar ai nevoie de 8 ore de somn în fiecare noapte?". Metoda repetițiilor distanțate pentru completarea vocabularului cuvintelor engleze. Dicționar încorporat. Total 1 carte și 63 de video educativ în acces liber.

pagină 2 din 2  ←anterior următorul→ ...

00:02:07
and to know what part of your night was spent in deep sleep or dreaming.
și să știi ce parte din noaptea ta a fost petrecută în somn profund sau visând.
But having all of that sleep data
Dar având toate datele despre somn
is causing some people to become obsessed with it,
îi face pe unii oameni să devină obsedați de el,
so much so that it’s leading to a condition some call orthosomnia:
atât de mult încât duce la o afecțiune pe care unii o numesc ortosomnie:
a preoccupation with the constant need to achieve perfect sleep.
o preocupare pentru nevoia constantă de a obține un somn perfect.
00:02:26
And this condition, ironically, is causing more sleep problems.
Iar această afecțiune, în mod ironic, cauzează mai multe probleme de somn.
Now orthosomnia might be an extreme example,
Ortosomnia ar putea fi un exemplu extrem,
but the anxiety of not getting enough sleep
dar anxietatea de a nu dormi suficient
is keeping some of us up at night.
ne ține pe unii dintre noi treji noaptea.
So here's what some experts are saying.
Iată ce spun unii experți.
00:02:41
Stop fixating on the number
Nu vă mai fixați pe număr,
because that can lead to unrealistic expectations of sleep.
deoarece acest lucru poate duce la așteptări nerealiste legate de somn.
According to Dr. Colleen Carney,
Potrivit dr. Colleen Carney,
a psychologist and the head of the Ryerson University Sleep Lab,
psiholog și șeful Laboratorului de Somn al Universității Ryerson,
the basic questions you should ask yourself are:
întrebările de bază pe care ar trebui să ți le pui sunt:
00:02:58
Do I feel reasonably well-rested during the day?
Mă simt destul de odihnit în timpul zilei?
Do I generally sleep through the night without disturbances?
În general, dorm toată noaptea fără tulburări?
Or, if I wake, do I fall back asleep easily?
Sau, dacă mă trezesc, adorm ușor?
Can I stay awake through the day without involuntarily falling asleep?
Pot să stau treaz pe parcursul zilei fără să adorm involuntar?
If your answers are yes to all three,
Dacă răspunsurile sunt da pentru toate,
00:03:15
you probably don't need to worry about your sleep.
probabil că nu trebuie să îți faci griji cu privire la somn.
And if you're struggling with your sleep,
Și dacă te lupți cu somnul,
instead of buying expensive blue light filters
în loc să cumperi filtre scumpe de lumină albastră
or fancy sleep trackers,
sau trackere de somn scumpe,
try talking with your doctor to make sure there aren't any medical conditions
încearcă să discuți cu un medic pentru a te asigura că nu există afecțiuni
00:03:28
that need to be explored first.
care trebuie explorate mai întâi.
Then try evidence-based recommendations
Încearcă recomandările bazate pe dovezi
laid out by the American Academy of Sleep Medicine.
stabilite de Academia Americană de Medicina Somnului.
What's really cool is that there's a highly effective therapy
Ce este cu adevărat mișto este că există o terapie extrem de eficientă
called cognitive behavioral therapy for insomnia, or CBT-I,
numită terapie cognitiv comportamentală pentru insomnie sau CBT-I.
00:03:46
It doesn’t have any medications involved.
Nu implică medicație.
And it has a really low failure rate.
Și are o rată de eșec foarte scăzută.

Sfârşit

←anterior următorul→ ...

Vizualizați videoclipul