6#

Ce este alergia alimentară - și ce nu este ? Jen Gunter - video

Învață engleză cu subtitrări video paralele "Ce este alergia alimentară - și ce nu este ?". Metoda repetițiilor distanțate pentru completarea vocabularului cuvintelor engleze. Dicționar încorporat. Total 1 carte și 63 de video educativ în acces liber.

pagină 2 din 2  ←anterior următorul→ ...

00:02:13
But unlike celiac disease,
Dar, spre deosebire de boala celiacă,
food intolerances don't damage the small intestine.
intoleranța la alimente nu afectează intestinul subțire.
So with all these real but nuanced differences,
Deci, cu toate aceste diferențe reale, dar nuanțate,
what's the best way to get a proper diagnosis?
care e cel mai bun mod de a obține un diagnostic corect?
Don’t get one of those “do-it-yourself at-home food-sensitivity” kits.
Nu cumpărați una dintre acele truse „de măsurat sensibilitatea acasă”.
00:02:29
Those tests are not scientifically proven to do what they purport to do,
Nu este dovedit științific că acele teste fac ceea ce pretind,
and they aren't reliable diagnostic tools.
și nu sunt instrumente de diagnosticare de încredere.
If you wonder whether you have an allergy or an intolerance
Dacă vă întrebați dacă aveți o alergie sau o intoleranță alimentară
or celiac disease,
ori boala celiacă,
talk to your doctor.
vorbiți cu medicul.
00:02:42
They'll be able to recommend the right course of action.
El va fi capabil să vă recomande ce trebuie să faceți mai departe.
And in the case of food allergies, an allergist is your go-to person.
Iar în cazul alergiilor alimentare trebuie să apelați la un alergolog.
The two common ways they'll be able to diagnose you
El vă poate diagnostica în două moduri:
is by taking a really good food history
printr-o anamneză alimentară foarte bine realizată
and giving you an oral food challenge
și printr-o provocare alimentară orală,
00:03:00
by giving you certain foods and seeing what happens
adică să vă dea anumite alimente și să observe ce se întâmplă
in a medically safe and controlled environment.
într-un mediu controlat și sigur din punct de vedere medical.
An allergist can also come up with a plan
Un alergolog poate concepe și un plan
in case you're exposed to a food you're allergic to
dacă sunteți expuși la un aliment la care aveți alergie
and may even be able to recommend treatments for some of those allergies.
și poate chiar să vă recomande tratamente pentru aceste alergii.

Sfârşit

←anterior următorul→ ...

Vizualizați videoclipul