4#

Un buletin nefavorabil de la un cunoscut prezentator meteo. Al Roker - video

Învață engleză cu subtitrări video paralele "Un buletin nefavorabil de la un cunoscut prezentator meteo". Metoda repetițiilor distanțate pentru completarea vocabularului cuvintelor engleze. Dicționar încorporat. Total 1 carte și 63 de video educativ în acces liber.

pagină 3 din 3  ←anterior următorul→ ...

00:04:34
by extreme drought, torrential rainfall and wildfires.
de secetă extremă, precipitații torențiale și incendii.
And even though they try to do what they can,
Și chiar dacă încearcă să facă tot ce pot,
these events often force these communities from their very homes,
aceste evenimente forțează adesea aceste comunități să-și părăsească casele,
changing their lives, their communities and their culture.
schimbându-le viața și cultura.
Now, outside of our cultural communities,
În afara comunităților noastre culturale,
00:04:55
climate change has an effect on our national security.
schimbările climatice au un efect asupra securității noastre naționale.
And that change of climate is going to affect
Și această schimbare a climei va afecta
the ability to train war fighters,
capacitatea de a instrui soldați,
to maintain facilities at home and abroad
a menține facilități acasă și în străinătate
and to be able to operate effectively with a fighting force
și de a putea opera eficient
00:05:13
because of climate change.
împotriva schimbărilor climatice.
And in fact, a recent report by the Rand Corporation
Un raport recent al Rand Corporation
highlighted how climate change is already affecting military sites
a evidențiat modul în care schimbările climatice afectează deja siturile militare
all around the world
din întreaga lume,
because of the diversion of funds
din cauza deturnării fondurilor necesare
00:05:26
to have to harden these sites against climate change.
pentru a întări aceste situri împotriva schimbărilor climatice.
And you think about vulnerability,
Și vă gândiți la vulnerabilitate,
one of the things we have to think about, the people who work outside,
un lucru la care trebuie să ne gândim,
oamenii care lucrează afară.
in one of the earlier sessions,
Într-o sesiune anterioară,
we had some farmers here talking about this.
am avut câțiva fermieri care au vorbit despre asta.
00:05:39
Well, farmers, farm workers,
Fermierii, muncitorii agricoli, industriile în aer liber,
outdoor industries, construction workers, even our kids at summer camps,
muncitorii din construcții, copiii noștri din taberele de vară,
they have to change how they work because of hotter and hotter summers.
trebuie să schimbe modul în care lucrează, din cauza verilor din ce în ce mai calde.
Now what can we do?
Ce putem face?
How do we change things?
Cum schimbăm lucrurile?
00:05:54
How do we get those solutions going
Cum facem să funcționeze acele soluții
that help us harden ourselves against climate change?
care ne ajută să facem față schimbărilor climatice?
Well, one of the most impactful options is electrification.
O opțiune importantă e electrificarea.
Sure, we think about cars, but what about stoves?
Sigur, ne gândim la mașini, dar e vorba și de plitele de gătit.
What about lawnmowers, leaf blowers?
Mașinile de tuns iarba, aspiratoarele de frunze.
00:06:10
In fact, a recent automotive test --
De fapt, un recent test pe autoturisme,
think about this, running a leaf blower for 30 minutes
gândiți-vă că un aspirator de frunze care merge 30 de minute
adds more pollution to the atmosphere
poluează mai mult atmosfera
than an F-150 truck driving 3,800 miles.
decât un camion F-150 care parcurge 6000 de km.
(Audience) Whoa!
(Publicul) Uau!
00:06:25
One leaf blower.
Un aspirator de frunze.
And not to mention the noise.
Ca să nu mai vorbim de zgomot.
You change over to an electric leaf blower ...
Alegeți un aspirator de frunze electric.
OK --
OK.
(Applause)
(Aplauze)
00:06:37
I'm not sure if you're against electric or leaf blowers,
Nu știu dacă sunteți contra electricității sau a aspiratoarelor de frunze,
but you should be for both.
dar ar trebui să fiți pentru ambele.
And of course,
Și, desigur,
everybody will appreciate it, not only your neighbors,
toată lumea va aprecia, nu numai vecinii voștri,
but your animal neighbors as well.
ci și animalele din jur.
00:06:49
And in fact, when we talk about our lawns,
De fapt, când vorbim despre gazon,
because a lot of lawn care goes into this,
pentru că implică multă îngrijire,
we need to stop thinking about, you know, that green, lush lawn.
ne vine în minte acel gazon verde și luxuriant.

Pentru a vizualiza textul integral paralel log in sau Inregistreaza-te

←anterior următorul→ ...

Vizualizați videoclipul