4#

Cum va schimba inteligența artificială lumea? TED-Ed - video

Învață engleză cu subtitrări video paralele "Cum va schimba inteligența artificială lumea?". Metoda repetițiilor distanțate pentru completarea vocabularului cuvintelor engleze. Dicționar încorporat. Total 2 carte și 87 de video educativ în acces liber.

În anii următori, inteligența artificială îți va schimba probabil viața, dar și întreaga lume. Dar oamenii încă nu s-au pus de acord asupra felului în care IA ne va afecta societatea. Putem construi sisteme de IA care să ne ajute să facem lumea mai bună? Sau suntem sortiți preluării controlului de către roboți? Explorează limitele inteligenței artificiale și posibilitatea creării unei tehnologii compatibile cu oamenii. [Regizat de Christoph Sarow, AIM Creative Studios, narat de George Zaidan și Stuart Russell, muzică de André Aires].

pagină 1 din 3  ←anterior următorul→ ...

00:00:06
In the coming years, artificial intelligence
În anii următori, inteligența artificială (IA)
is probably going to change your life, and likely the entire world.
îți va schimba probabil viața, dar și întreaga lume.
But people have a hard time agreeing on exactly how.
Dar oamenii încă dezbat în ce fel.
The following are excerpts from a World Economic Forum interview
Ideile următoare sunt dintr-un interviu de la Forumul Economic Mondial
where renowned computer science professor and AI expert Stuart Russell
în care Stuart Russell, profesor renumit de informatică și expert în IA
00:00:22
helps separate the sense from the nonsense.
ne ajută să distingem ideile plauzibile de fantezii.
There’s a big difference between asking a human to do something
E o mare diferență între a-i cere unui om să facă ceva
and giving that as the objective to an AI system.
și a da același obiectiv unui sistem de IA.
When you ask a human to get you a cup of coffee,
Când ceri unui om să îți aducă o cafea,
you don’t mean this should be their life’s mission,
nu vrei să spui că ar trebuie să fie misiunea vieții lui,
00:00:37
and nothing else in the universe matters.
și că nimic altceva pe lume nu mai contează.
Even if they have to kill everybody else in Starbucks
Chiar dacă ar trebui să-i ucidă pe toți din Starbucks
to get you the coffee before it closes— they should do that.
pentru a-ți aduce cafeaua înainte de închidere, să o facă.
No, that’s not what you mean.
Nu, nu la asta te referi.
All the other things that we mutually care about,
Ci că toate celelalte lucruri de care ne pasă tuturor
00:00:49
they should factor into your behavior as well.
trebuie incluse și în comportamentul tău.
And the problem with the way we build AI systems now
Iar problema cu modul în care construim sistemele de IA acum
is we give them a fixed objective.
este că le setăm obiective fixe.
The algorithms require us to specify everything in the objective.
Algoritmii ne solicită să specificăm totul în obiectiv.
And if you say, can we fix the acidification of the oceans?
Dacă spui, spre exemplu, putem rezolva acidificarea oceanelor?
00:01:02
Yeah, you could have a catalytic reaction that does that extremely efficiently,
Da, poți obține o reacție catalitică care rezolvă asta extrem de eficient,
but it consumes a quarter of the oxygen in the atmosphere,
dar care consumă un sfert din oxigenul prezent în atmosferă,
which would apparently cause us to die fairly slowly and unpleasantly
ceea ce ne-ar provoca o moarte lentă și neplăcută,
over the course of several hours.
în decurs de câteva ore.
So, how do we avoid this problem?
Așadar, cum evităm această problemă?
00:01:18
You might say, okay, well, just be more careful about specifying the objective—
Ai putea spune, păi, fii mai atent la specificarea obiectivului
don’t forget the atmospheric oxygen.
și nu uita de oxigenul din atmosferă.
And then, of course, some side effect of the reaction in the ocean
Dar apoi, bineînțeles, un efect secundar al reacției din oceane
poisons all the fish.
otrăvește toți peștii.
Okay, well I meant don’t kill the fish either.
Păi, voiam să spun să nu omorî nici peștii.
00:01:33
And then, well, what about the seaweed?
Dar cum rămâne cu algele?
Don’t do anything that’s going to cause all the seaweed to die.
Să nu faci nimic ce ar putea cauza dispariția tuturor algelor.
And on and on and on.
Și așa mai departe.
And the reason that we don’t have to do that with humans is that
Motivul pentru care nu trebuie să facem asta cu oamenii
humans often know that they don’t know all the things that we care about.
e pentru că adesea ei știu că nu știu toate lucrurile care contează pentru noi.
00:01:48
If you ask a human to get you a cup of coffee,
Dacă ceri unui om să îți aducă o cafea,

Pentru a vizualiza textul integral paralel log in sau Inregistreaza-te

descărcați în HTML/PDF
acțiune

←anterior următorul→ ...