5#

Ne poate aduce metaversul mai aproape de natura sălbatică? Gautam Shah - video

Învață engleză cu subtitrări video paralele "Ne poate aduce metaversul mai aproape de natura sălbatică?". Metoda repetițiilor distanțate pentru completarea vocabularului cuvintelor engleze. Dicționar încorporat. Total 1 carte și 63 de video educativ în acces liber.

pagină 3 din 3  ←anterior următorul→ ...

00:04:57
We need a seismic shift in how we create relationships with other species.
în modul în care creăm relațiile cu alte specii.
Otherwise, yeah, the next 100 years of wildlife conservation
Altfel, următorii 100 de ani de conservare a vieții sălbatice
will continue to be an uphill, losing battle.
vor continua să fie o bătălie grea și pierdută.
It's only a matter of time before some version of the metaverse
E doar o chestiune de timp până când o versiune a metaversului
changes the way we spend our time and engage with each other.
va schimba modul cum ne petrecem timpul și ne purtăm unii cu alții.
00:05:21
And however you may feel about that,
Și indiferent de ce credeți,
we have to make sure that Mweituria, Ataia, Fio
trebuie să ne asigurăm că Mweituria, Ataia, Fio
and millions more animals are included,
și alte milioane de animale sunt incluse,
play a role and benefit.
joacă un rol și beneficiază.
And not get left behind.
Și nu sunt lăsate în urmă.
00:05:38
Thank you.
Mulțumesc.
(Applause)
(Aplauze)

Sfârşit

←anterior următorul→ ...

Vizualizați videoclipul