7#

De ce vrei să strângi în brațe lucrurile drăguțe? - Joshua Paul Dale. Joshua Paul Dale - video

Învață engleză cu subtitrări video paralele "De ce vrei să strângi în brațe lucrurile drăguțe? - Joshua Paul Dale". Metoda repetițiilor distanțate pentru completarea vocabularului cuvintelor engleze. Dicționar încorporat. Total 2 carte și 87 de video educativ în acces liber.

Când vezi o pisicuță umblând de colo-colo, s-ar putea să ți se pară că n-ai mai întâlnit niciodată ceva atât de adorabil. S-ar putea să vrei să-i mângâi blana moale sau să-i săruți căpșorul. Dar s-ar putea și să simți impulsul contradictoriu... de a strânge sau de a strivi pisicuța, poate chiar de a o îndesa în gură. Ce este acest fenomen straniu? Joshua Paul Dale explorează impulsul numit agresivitate drăgălașă. [Regizat de Oksana Kurmaz, narat de Jack Cutmore-Scott, muzică de Jan Willem de With]

pagină 1 din 2  ←anterior următorul→ ...

00:00:07
Watching a kitten fumbling around,
Când privești o pisicuță care umblă de colo-colo,
it might feel as if you’ve never encountered anything
te simți de parcă n-ai mai văzut niciodată
so devastatingly adorable in your mortal life.
ceva atât de adorabil.
You may want to pet its soft fur and kiss its tiny head.
Ai vrea să-i mângâi blana moale sau să-i săruți căpșorul.
But you may also feel the conflicting urge to squeeze
Dar s-ar putea și să simți o pornire ciudată,
00:00:31
or smush the kitten,
să o strângi sau să o strivești,
maybe even stuff it in your mouth.
poate chiar să o mănânci.
However, you don’t.
Cu toate astea, n-o faci.
And you might be appalled by yourself.
S-ar putea să fii dezgustat de tine.
But this urge, which psychologists call “cute aggression,”
Dar acest impuls, numit de psihologi „agresivitate drăgălașă”,
00:00:45
is a surprisingly common one estimated to affect about half of all adults.
e unul surprinzător de comun și afectează cam jumătate din adulți.
To better understand this peculiar phenomenon,
Pentru a înțelege mai bine acest fenomen straniu,
let's start with what cuteness is.
să vedem întâi ce e drăgălășenia.
In 1943, one scientist created a baby schema
În 1943, un om de știință a creat o schemă a bebelușului,
that identified key features associated with cuteness,
care identifica trăsături esențiale asociate cu drăgălășenia,
00:01:06
like plump cheeks, large eyes, and short limbs.
precum obraji rotofei, ochi mari și membre scurte.
These characteristics, associated with many young animals,
Aceste caracteristici, comune multor animale tinere,
were placed in opposition with those perceived as less cute.
erau puse în opoziție cu acelea percepute ca fiind mai puțin drăguțe.
Decades of study have since indicated that this baby schema reliably tracks
De atunci, decenii de studii au arătat că schema se potrivește cu siguranță
with how people perceive cuteness.
felului în care oamenii percep drăgălășenia.
00:01:28
When study participants see images containing more features
Când participanții la studiu văd imagini cu mai multe caracteristici
that the baby schema pinpoints as cute,
pe care schema bebelușului le indică ca fiind drăguțe,
they tend to look at them longer and more often.
aceștia tind să se uite la ele mai mult și mai des.
And the photos appear to stimulate brain regions
Iar imaginile par să stimuleze regiuni cerebrale
associated with emotion and reward.
asociate cu emoția și recompensa.
00:01:45
Cuteness is also thought to influence behavior.
Se crede și că drăgălășenia influențează comportamentul.
In a 2009 study, participants performed better at the game Operation—
Într-un studiu din 2009, participanții au obținut
rezultate mai bune la jocul Operația, care cere mișcări precise și atente,
which demands precise, careful movements— when shown cute images beforehand.
atunci când li s-au arătat imagini drăguțe înainte.
The results of another study indicated that people use recycling bins more
Rezultatele altui studiu au arătat că un coș de gunoi e folosit mai des
when they have cute images on them.
când are imagini drăguțe pe el.
00:02:07
And the fact that cuteness hijacks our emotions
Iar faptul că drăgălășenia ne deturnează emoțiile
is certainly not lost on authorities and advertisers.
nu e trecut cu vederea de autorități și agenții de publicitate.
But why does cuteness have this hold on us?
Dar de ce are drăgălășenia această influență asupra noastră?
It's nearly impossible to know for sure,
E aproape imposibil de știut sigur,
but one theory is that cute things simply make us want to nurture them.
dar o teorie e că lucrurile drăguțe ne fac să vrem să le îngrijim.
00:02:26
Because human babies are relatively helpless on their own,
Pentru că bebelușii sunt relativ neajutorați pe cont propriu,
it’s hypothesized that evolution favored infants who were perceived as cute
se crede că evoluția a favorizat copiii care erau percepuți ca fiind drăguți
and inspired more care and interaction.
și care inspirau mai multă grijă și interacțiune.
And, being acutely sensitive to cuteness,
Fiind foarte sensibili la drăgălășenie,
we're tuned into similar features in other species.
căutăm trăsături similare la alte specii.
00:02:45
In fact, as we domesticated animals, their appearances tended to change too.
De fapt, pe măsură ce am domesticit animalele, s-a schimbat și aspectul lor.
Some scientists have noted a phenomenon called “domestication syndrome,”
Unii oameni de știință au observat un fenomen numit „sindromul domesticirii”,
descărcați în HTML/PDF
acțiune

←anterior următorul→ ...