4#

De ce te simți neliniștit când socializezi (și ce să faci în legătură cu asta). Fallon Goodman - video

Învață engleză cu subtitrări video paralele "De ce te simți neliniștit când socializezi (și ce să faci în legătură cu asta)". Metoda repetițiilor distanțate pentru completarea vocabularului cuvintelor engleze. Dicționar încorporat. Total 1 carte și 63 de video educativ în acces liber.

pagină 3 din 3  ←anterior următorul→ ...

00:04:04
four percent of the world is roughly 300 million people
4 sutimi din lume înseamnă aproximativ 300 milioane de persoane
that will potentially have social anxiety disorder
care poate vor suferi de anxietate socială
at some point in their lifetime.
la un anumit moment din viață.
And despite how prevalent it is, it's widely misunderstood,
În ciuda răspândirii sale, este în general înțeleasă greșit,
widely misdiagnosed
diagnosticată greșit la scară largă
00:04:18
and often missed entirely.
și deseori neglijată total.
This is because several myths about social anxiety pervade our culture.
Asta fiindcă în cultura noastră există multe mituri despre anxietatea socială.
The first myth is that people with social anxiety are happier alone.
Primul mit e că cei cu anxietate socială sunt mai fericiți singuri.
The stereotype of someone with social anxiety as a recluse
Stereotipul unei persoane cu anxietate socială e un pustnic
who'd rather be hiding away alone in their bedroom
care mai degrabă se ascunde singur în dormitorul său
00:04:35
than out interacting with the world.
decât să interacționeze cu lumea.
And this is simply not true.
Asta pur și simplu este fals.
In research conducted in my lab,
În cercetările din laboratorul meu,
we find that people with social anxiety disorder
am descoperit că persoanele cu anxietate socială
desire strong, healthy, intimate relationships
își doresc relații intime puternice și sănătoase
00:04:47
to the same degree as those without mental illness.
la fel de mult ca cei fără boli mintale.
And they do socialize,
Și aceste persoane socializează,
they’re not robotic aliens.
nu sunt roboți extratereștri.
And when they socialize,
Iar când socializează,
they often enjoy doing so.
deseori le face plăcere.
00:04:56
In fact, when we ask people with social anxiety
De altfel, când întrebăm persoanele cu anxietate socială
how happy they are,
cât de fericite sunt,
they report feeling happier when they are with other people
spun că sunt mai fericite când sunt cu alte persoane
than when they're alone.
decât atunci când sunt singure.
This is because not all social interactions are stressful.
Asta pentru că nu toate interacțiunile sociale sunt stresante.
00:05:11
Maybe someone feels socially anxious with friends
Poate că cineva simte anxietate socială cu prietenii,
but not their romantic partner.
dar nu cu partenerul romantic.
Or they feel anxious with strangers and acquaintances
Sau simte anxietate cu străini și cunoștințe,
but not people like their neighbors or coworkers.
dar nu cu vecinii sau colegii săi.
So even though some interactions are stressful,
Așadar, chiar dacă unele interacțiuni sunt stresante,
00:05:26
people with social anxiety are not devoid of the basic desire for human connection.
persoanele cu anxietate socială nu sunt lipsite de dorința de interacțiune umană.
They just have trouble obtaining it in certain situations with certain people.
Ele au doar probleme în a o obține în anumite situații cu anumite persoane.
OK, so maybe then people with social anxiety do socialize,
Deci poate că persoanele cu anxietate socială socializează,
and when they do, they enjoy it.
și când o fac, se bucură.
But it's with a small, tight-knit group of people.
Dar doar cu un grup mic, restrâns.
00:05:44
And really, social anxiety is about avoiding the spotlight.
Într-adevăr, anxietatea socială este despre a evita atenția.
And this is the second myth.
Iar acesta este al doilea mit.
Social anxiety is not necessarily about a fear of public performance.
Anxietatea socială nu este neapărat o teamă de public.
While this is true of some people,
Deși acesta este cazul pentru unii,
other people with social anxiety find performing in front of others
alți oameni cu anxietate socială consideră că prezentarea în fața unui public
00:06:00
less anxiety-provoking
provoacă mai puțină anxietate
than smaller, more intimate conversations,
decât conversațiile mai intime,
like when they have to carry a conversation one on one.
ca atunci când trebuie să poarte o conversație unu la unu.
Many people with social anxiety excel in careers
Multe persoane cu anxietate socială excelează în cariere
that are intertwined with social evaluation and social performance.
interconectate cu evaluarea socială și performanța socială.
00:06:15
Modeling, acting, sports.
Modeling, actorie, sport.

Pentru a vizualiza textul integral paralel log in sau Inregistreaza-te

←anterior următorul→ ...

Vizualizați videoclipul