4#

De ce te simți neliniștit când socializezi (și ce să faci în legătură cu asta). Fallon Goodman - video

Învață engleză cu subtitrări video paralele "De ce te simți neliniștit când socializezi (și ce să faci în legătură cu asta)". Metoda repetițiilor distanțate pentru completarea vocabularului cuvintelor engleze. Dicționar încorporat. Total 1 carte și 63 de video educativ în acces liber.

pagină 2 din 3  ←anterior următorul→ ...

00:02:01
but also more simply because rejection is painful.
dar și pentru că pur și simplu este dureros să fii respins.
Take a moment to think about your own rejection experiences,
Gândiți-vă un moment la experiențele voastre cu respingerea,
however cringeworthy, we all have them.
oricât ar fi de rușinoase, le avem cu toții.
Maybe you were ghosted after a first date.
Poate ați fost ignorați după o primă întâlnire.
Been there.
Am pățit-o.
00:02:13
Maybe you were rejected from your dream job.
Poate nu vi s-a oferit locul de muncă visat.
Maybe you were ousted from a friend group.
Poate ați fost eliminați din gașcă.
Rejection's unpleasant.
Este neplăcut să fii respins.
And social anxiety tries to protect us from it.
Iar anxietatea socială încearcă să ne protejeze.
But social anxiety becomes problematic
Dar anxietatea socială devine o problemă
00:02:27
when it begins to interfere with the life you want to live.
când începe să intervină în viața pe care vrei să o trăiești.
And this happens when your fear of rejection
Asta se întâmplă când frica de a fi respins
becomes intertwined with your view of yourself.
devine interconectată cu viziunea ta despre tine.
When you believe you will be rejected
Când crezi că vei fi respins
because you think you have some inherent flaw,
deoarece crezi că ai vreun defect inerent,
00:02:40
deficiency or failing of character.
deficit sau lipsă de caracter.
You were ghosted after that first date,
Ai fost ignorat după prima întâlnire,
and you believe it's because you were not lovable or attractive enough.
și crezi că e din cauză că nu ai fost suficient de simpatic sau atractiv.
You were turned down from your dream job,
Nu ți s-a oferit locul de muncă visat,
and you believe it's because you were not intelligent or competent enough.
și crezi că e din cauză că nu ai fost suficient de inteligent sau competent.
00:02:57
You were ousted from that friend group,
Ai fost exclus din grupul de prieteni,
and you believe it’s because you were not interesting or funny enough.
și crezi că nu ai fost suficient de interesant sau amuzant.
Our fear of rejection is really a fear of being less than.
Teama noastră de respingere este de fapt teama de a fi mai puțin.
Less than we want to be,
Mai puțin decât ne dorim să fim,
less than we think we should be
decât credem că ar trebui să fim
00:03:10
or less than we believe society wants us to be.
sau mai puțin decât ce vrea societatea să fim.
Now, over time,
În timp,
this belief system can develop into social anxiety disorder.
această gândire poate evolua în tulburare de anxietate socială.
When a person has social anxiety disorder,
Când o persoană are anxietate socială,
they become overly concerned about other people scrutinizing them,
devine prea îngrijorată că lumea din jur o analizează,
00:03:25
evaluating them harshly and ultimately rejecting them.
o judecă dur și în final o respinge.
So much so that they begin to construct their lives around avoiding rejection.
Atât de mult încât începe să își modeleze viața pentru a evita respingerea.
Because if you can avoid being noticed by other people,
Fiindcă dacă poți evita să fii observat de oameni,
then those people have fewer data points on which to reject you.
acei oameni au mai puține motive pe baza cărora să te respingă.
Now, social anxiety disorder
Anxietatea socială
00:03:44
is one of the most common mental illnesses in the world.
este una dintre cele mai comune boli mintale din lume.
In the United States alone,
Doar în Statele Unite,
more than 12 percent of Americans at some point in their lives
mai mult de 12 la sută dintre americani, la un moment dat,
will have diagnosable social anxiety disorder.
vor fi diagnosticați cu anxietate socială.
That's roughly 40 million people.
Adică aproximativ 40 de milioane de persoane.
00:03:57
Now worldwide, the estimates are lower, they're four percent,
Global, estimările sunt mai scăzute, adică 4 la sută,
which in and of itself is interesting.
ceea ce este interesant în sine.
But based on current population estimates,
Dar în baza estimărilor privind populația actuală,

Pentru a vizualiza textul integral paralel log in sau Inregistreaza-te

descărcați în HTML/PDF
acțiune