4#

Cum va schimba inteligența artificială lumea? TED-Ed - video

Învață engleză cu subtitrări video paralele "Cum va schimba inteligența artificială lumea?". Metoda repetițiilor distanțate pentru completarea vocabularului cuvintelor engleze. Dicționar încorporat. Total 1 carte și 63 de video educativ în acces liber.

pagină 3 din 3  ←anterior următorul→ ...

00:03:39
and then bring it back and send it off—
și apoi le aduc înapoi și le trimit,
there’s a robot who goes and gets the shelving unit
există un robot care aduce unitatea de depozitare
that contains the thing that you need,
ce conține lucrul de care ai nevoie,
but the human has to pick the object out of the bin or off the shelf,
dar omul trebuie să îl ia din coș sau de pe raft,
because that’s still too difficult.
pentru că asta e încă prea dificil.
00:03:52
But, at the same time,
Dar, în același timp,
would you make a robot that is accurate enough to be able to pick
ai crea un robot atât de precis încât să poată lua
pretty much any object within a very wide variety of objects that you can buy?
aproape orice obiect dintr-o varietate de obiecte pe care le poți cumpăra,
That would, at a stroke, eliminate 3 or 4 million jobs?
care ar elimina imediat 3 sau chiar 4 milioane de locuri de muncă?
There's an interesting story that E.M. Forster wrote,
E o poveste interesantă scrisă de E.M. Forster,
00:04:09
where everyone is entirely machine dependent.
în care toată lumea e dependentă de mașini.
The story is really about the fact that if you hand over
Povestea e de fapt despre faptul că dacă lași
the management of your civilization to machines,
conducerea civilizației pe mâna mașinilor,
you then lose the incentive to understand it yourself
pierzi impulsul de a o înțelege tu însuți,
or to teach the next generation how to understand it.
sau de a educa următoarea generație să o înțeleagă.
00:04:26
You can see “WALL-E” actually as a modern version,
Poți vedea filmul „WALL-E” ca pe o versiune modernă,
where everyone is enfeebled and infantilized by the machine,
în care toată lumea e slăbită și infantilizară de mașini,
and that hasn’t been possible up to now.
iar asta nu a fost posibil până acum.
We put a lot of our civilization into books,
Am pus mult din civilizația noastră în cărți,
but the books can’t run it for us.
dar ele nu ne pot înlocui.
00:04:38
And so we always have to teach the next generation.
Așa că trebuie mereu să educăm generația următoare.
If you work it out, it’s about a trillion person years of teaching and learning
Dacă faci un calcul, sunt aproape un trilion de ani de predare și învățare
and an unbroken chain that goes back tens of thousands of generations.
într-un lanț neîntrerupt care dăinuie de zeci de mii de generații.
What happens if that chain breaks?
Ce se întâmplă dacă acel lanț se rupe?
I think that’s something we have to understand as AI moves forward.
Cred că asta e ceva ce trebuie să înțelegem pe măsură ce IA avansează.
00:04:55
The actual date of arrival of general purpose AI—
Data exactă a apariției IA de uz general
you’re not going to be able to pinpoint, it isn’t a single day.
nu se poate știi cu precizie, deoarece nu e o singură zi.
It’s also not the case that it’s all or nothing.
Nu e nici cazul unui scenariu de totul sau nimic.
The impact is going to be increasing.
Impactul va fi din ce în ce mai mare.
So with every advance in AI,
Pe măsură ce IA avansează,
00:05:09
it significantly expands the range of tasks.
își extinde semnificativ gama de sarcini. Deci în sensul acesta,
So in that sense, I think most experts say by the end of the century,
cred că majoritatea experților spun că până la finalul secolului
we’re very, very likely to have general purpose AI.
e foarte probabil să avem IA de uz general.
The median is something around 2045.
Media ar fi undeva prin anul 2045.
I'm a little more on the conservative side.
Eu sunt ceva mai conservator.

Pentru a vizualiza textul integral paralel log in sau Inregistreaza-te

←anterior următorul→ ...

Vizualizați videoclipul