3#

Cum să ajungi la sensibilitate și de ce a medita e mai ușor decât crezi. Yongey Mingyur Rinpoche - video

Învață engleză cu subtitrări video paralele "Cum să ajungi la sensibilitate și de ce a medita e mai ușor decât crezi". Metoda repetițiilor distanțate pentru completarea vocabularului cuvintelor engleze. Dicționar încorporat. Total 1 carte și 63 de video educativ în acces liber.

pagină 3 din 3  ←anterior următorul→ ...

00:05:41
And I join.
Și m-am dus.
The first month, wonderful, no lazy.
Prima lună a fost minunat, nici urmă de lenevire.
Second month, lazy come back.
A doua lună, lenea a revenit.
(Laughter)
(Râsete)
Now what happened?
Ce se întâmpla?
00:05:50
My lazy and my panic, they two become good friends.
Lenea și panica mea deveniseră bune prietene.
(Laughter)
(Râsete)
The life in the retreat becomes disaster.
Viața departe de lume devenise un dezastru
And I thought I should leave.
și m-am gândit că ar fi bine să plec.
But I feel embarrassed to leave
Dar îmi era rușine să plec,
00:06:01
because I told all my childhood friends that I can do the retreat, you know.
pentru că le spusesem tuturor prietenilor că mă duc acolo.
I don't want to lose my face.
Nu voiam să-mi pierd credibilitatea.
But if I stay,
Dar dacă rămâneam,
almost three years to go.
mai aveam aproape trei ani de stat.
Then I thought, what should I do?
M-am gândit cum ar trebui să fac.
00:06:12
In the end, I decided to learn how to live with the panic.
În final, am hotărât să învăț să trăiesc cu această panică.
So now we have the second step what we call,
Al doilea pas e ceea ce numim
actually, we can meditate everywhere,
faptul că putem medita oriunde,
anytime with anything.
oricând și cu orice.
So you can meditate with panic.
Așadar, putem medita cu panica.
00:06:29
How do you do that?
Cum facem asta?
Just like listen to sound,
Doar ascultă sunetul,
when you listen to sound,
iar când asculți sunetul,
sound becomes support for your meditation.
acesta devine sprijin pentru meditația ta.
Now you're going to watch panic.
Acum poți privi panica.
00:06:37
If you see the panic, great.
Dacă o observi, e minunat.
What we call, when you see the river, you're out of the river.
Noi spunem că atunci când observi râul, ești deja pe mal.
When you see the mountain, you're out of the montain.
Când vezi muntele, ai coborât de pe el.
So now awareness becomes more than panic.
Acum conștientizarea ia locul panicii.
More than depression, stress.
Ia locul depresiei, a stresului.
00:06:54
Monkey mind, whatever.
A minții neliniștite și altele.
Let them come, let them go.
Lasă-le să vină și să plece.
So that is the first benefit and second benefit of what we call,
Acesta e primul beneficiu.
there's a wisdom comes.
Al doilea e când apare înțelepciunea.
So when you look at the panic,
Când privești panica,
00:07:05
panic is not solid stone anymore.
ea nu mai e ceva impresionant.
Panic becomes pieces.
Panica se sfărâmă în bucăți.
Sensation here, frightening image, voice, background belief.
O senzație aici, o imagine înfricoșătoare, o voce, o credință îndepărtată.
And if you take one of these away, you cannot find panic.
Și dacă dai una la o parte, nu vei mai afla panică.
So what I call panic becomes like shaving foam,
Ce numim panică devine ca o spumă,
00:07:24
looks like a piece of rock but inside full of bubbles.
arată ca o piatră, dar pe dinăuntru e goală.
Then three, what I call this is acceptance,
Iar pasul trei e ceea ce numesc acceptare,
like self-kind, self-love, self-compassion.
cum ar fi îngăduința, compasiunea, iubirea de sine.
You let panic come and go,
Când lași panica să vină și să treacă,
that's the real acceptance, isn't it?
asta e acceptare, nu-i așa?
00:07:42
So three in one:
Așadar, trei în una:
awareness, love and compassion, wisdom.
conștientizare, iubire și compasiune, înțelepciune.
Sometimes what I call buy one, get two free.
Cum spun de multe ori: cumperi una, două gratis.
(Laughter)
(Râsete)
Big deal, right?
E mare lucru, nu?
00:07:52
And all this because of panic.
Și toate astea se datorează panicii.
So now panic becomes your teacher,
Panica devine profesorul nostru,
your best friend.
cel mai bun prieten.
So I did this practice and in the end,
Am practicat asta și în final

Pentru a vizualiza textul integral paralel log in sau Inregistreaza-te

←anterior următorul→ ...

Vizualizați videoclipul