9#

Ce s-a întâmplat cu gaura din stratul de ozon? - Stephanie Honchell Smith. Stephanie Honchell Smith - video

Învață engleză cu subtitrări video paralele "Ce s-a întâmplat cu gaura din stratul de ozon? - Stephanie Honchell Smith". Metoda repetițiilor distanțate pentru completarea vocabularului cuvintelor engleze. Dicționar încorporat. Total 1 carte și 63 de video educativ în acces liber.

pagină 2 din 2  ←anterior următorul→ ...

00:02:37
and captured public attention.
captând atenția publicului.
If ozone depletion continued, rates of skin cancer would skyrocket.
Dacă pierderea ozonului ar continua, ratele cancerului de piele ar exploda.
Photosynthesis would be impaired, making plants—
Fotosinteza ar fi îngreunată, făcând ca plantele,
including rice, wheat, and corn—
inclusiv orezul, grâul și porumbul,
less productive and more susceptible to disease.
să fie mai puțin productive și mai predispuse la boli.
00:02:52
Global agricultural production would plummet,
Producția agricolă mondială s-ar prăbuși,
and entire ecosystems would collapse.
iar ecosisteme întregi s-ar nărui.
But many politicians— weighing immediate economic concerns over long-term ones—
Dar politicienii, contrabalansând interesele economice, nu s-au înțeles
disagreed about what to do.
asupra a ceea ce trebuie făcut.
The fight to ban CFCs found two unlikely allies
Pentru interzicerea CFC-urilor s-au luptat doi aliați neașteptați:
00:03:07
in US President Ronald Reagan and UK Prime Minister Margaret Thatcher.
președintele american Ronald Reagan și premierul britanic Margaret Thatcher.
Despite their general opposition to government regulation,
În ciuda opoziției lor față de reglementările guvernamentale,
Reagan, who had undergone treatment for skin cancer,
Reagan, care fusese tratat împotriva cancerului de piele,
and Thatcher, who was trained as a chemist,
și Thatcher, care era de profesie chimist,
recognized the need for immediate action.
au identificat nevoia imediată de a lua măsuri.
00:03:23
The US and UK, along with Canada, Norway, Sweden, and Finland,
SUA și Regatul Unit, alături de Canada, Norvegia, Suedia și Finlanda
led calls for an international ban on CFCs.
au lansat solicitări în favoarea interzicerii CFC-urilor.
In 1987, representatives signed the Montreal Protocol,
În 1987, reprezentanții au semnat Protocolul de la Montreal,
requiring the rapid phasing out of CFCs
solicitând eliminarea graduală rapidă a CFC-urilor
and creating a fund to assist Global South countries
și instituirea unui fond pentru sprijinirea țărilor sudice
00:03:39
in obtaining affordable, non-ozone depleting alternatives.
pentru a obține alternative ieftine, care nu afectează stratul de ozon.
It was later ratified by every country on Earth—
Ulterior, a fost ratificat de toate țările din lume,
the only treaty in history to achieve this.
fiind unicul tratat din istorie care a reușit asta.
In 1995, Molina, Rowland, and their Dutch colleague Paul Crutzen,
În 1995, lui Molina, Rowland și colegului lor olandez, Paul Crutzen,
were jointly awarded the Nobel Prize in Chemistry.
le-a fost acordat Premiul Nobel pentru Chimie.
00:03:57
As the use of CFCs declined,
Pe măsură ce consumul de CFC-uri a scăzut,
the ozone hole began shrinking,
gaura de ozon a început să se reducă
and is predicted to disappear entirely by 2070.
și se estimează că va dispărea complet până în 2070.
But we’re not out of the woods yet.
Dar nu am ieșit din impas încă.
While the ban was a win for the climate, as CFCs are potent greenhouse gases,
Interdicția a fost o victorie climatică, căci CFC-urile sunt gaze cu efect de seră,
00:04:10
the alternatives that replaced them— hydrofluorocarbons, or HFCs— are too.
dar la fel și alternativa, hidrofluorocarburile sau HFC-urile.
While generally less potent than CFCs,
Deși sunt mai slabe decât CFC-urile,
HFCs still trap more heat than carbon dioxide
HFC-urile tot rețin mai multă căldură decât dioxidul de carbon
and are contributing to climate change.
și contribuie la schimbările climatice.
To address this, in 2016, the Kigali Amendment
Pentru a rezolva problemă, Amendamentul Kigali a fost adăugat în 2016
00:04:27
was added to the Montreal Protocol,
la Protocolul de la Montreal,
calling for an 85% cut in global HFCs by 2047.
solicitând o scădere cu 85% a utilizării HFC-urilor până în 2047.
This alone could avoid up to 0.5°C of global warming by the end of the century.
Așa s-ar putea evita o creștere de până la 0,5°C până la sfârșitul secolului.
Today, as we face the existential threat of climate change,
Astăzi, în timp ce înfruntăm amenințarea schimbărilor climatice,
the Montreal Protocol serves as a model for the decisive global cooperation
Protocolul de la Montreal e un model de cooperare mondială de care avem nevoie
00:04:47
we need to combat it.
pentru a le combate.
The question is, what will it take for us to come together again?
Întrebarea e: oare ce ne va uni, din nou, în viitor?

Sfârşit

←anterior următorul→ ...

Vizualizați videoclipul