4#

Nostalgia din spatele mâncării tale preferate. Vincent Yeow Lim - video

Învață engleză cu subtitrări video paralele "Nostalgia din spatele mâncării tale preferate". Metoda repetițiilor distanțate pentru completarea vocabularului cuvintelor engleze. Dicționar încorporat. Total 1 carte și 63 de video educativ în acces liber.

pagină 3 din 3  ←anterior următorul→ ...

00:04:58
or even by the number of different forks for each course.
sau după numărul de furculițe pentru fiecare fel de mâncare.
But in a Chinese restaurant, it's a little bit different.
Dar într-un restaurant chinezesc, lucrurile nu stau chiar așa.
You can often judge it
Poți să-ți faci o părere
by things like the kids sitting on the first table doing their homework.
după copiii care stau la masă și își fac lecțiile.
That's when you know a Chinese restaurant will have amazing food.
Așa știi că în acel restaurant vei găsi mâncare excelentă.
00:05:14
(Laughter)
(Râsete)
(Applause)
(Aplauze)
I was that kid.
Am fost acel copil.
(Laughter)
(Râsete)
To a lot of us Chinese immigrants who started our own restaurants,
Pentru mulți emigranți chinezi care și-au deschis propriul restaurant,
00:05:30
the restaurant isn't just a business.
acel restaurant nu e doar o afacere.
It's a part of our lives.
E parte din viața noastră.
We eat almost three meals a day there,
Mâncăm aproape trei mese pe zi acolo
and often we just use our homes as a place to sleep.
și de multe ori mergem acasă doar ca să dormim.
We dedicate our lives to these restaurants and to making delicious food.
Ne dedicăm viața acestor restaurante și pregătirii mâncării.
00:05:47
In Chinese cooking, we use a lot of strong flavors
În bucătăria chinezească, folosim multe arome puternice,
like ginger, garlic, chilies
cum ar fi ghimbir, usturoi, ardei iute
and even shrimp paste.
și chiar pastă de creveți.
The different flavors, I think, are why people like Chinese food,
Cred că aromele diferite îi fac pe oameni să iubească mâncarea chinezească,
because every bite is different, and you never really get bored.
pentru că fiecare îmbucătură e diferită și nu te plictisești niciodată.
00:06:06
But flavors, flavors are also built with the tools we use.
Dar aromele sunt și ele rezultatul instrumentelor folosite.
When you use a wok, you get wok hei,
Când folosești un wok, primești și aroma lui,
known as "breath of the dragon."
cunoscută ca „respirația dragonului”.
Wok hei is the reason why noodles and rice always taste better at a restaurant
Aroma asta e motivul pentru care tăiețeii și orezul au gust mai bun la restaurant
than when you try to cook it at home.
decât atunci când îi gătești acasă.
00:06:21
Wok hei is the combustion of oils in the air
Aroma wokului e combustia de ulei în aer,
that make that smoky aromatic flavor.
care produce acea aromă de fum.
But wok hei also tastes like nostalgia.
Dar aroma de wok are și gustul nostalgiei.
Growing up in Malaysia, the kitchens are outside, just like this.
Când eram copil, în Malaezia, bucătăriile erau afară.
You can smell every ingredient that goes into the wok.
Puteai să miroși fiecare ingredient care intra în wok.
00:06:40
The air is thick with humidity,
Aerul era plin de umiditate,
and the fragrances of the food, they linger around so much longer.
iar mirosul mâncării persista pentru multă vreme.
Those memories, they become nostalgic.
Aceste amintiri devin nostalgice.
The sense of home is what I feel when I taste Chinese wok cooking.
Simt sentimentul de „acasă” de câte ori mănânc ceva făcut în wok.
Nostalgia is what makes a good dish taste ten times better
Nostalgia face ca mâncarea să aibă un gust de zece ori mai bun
00:06:57
and that much more valuable.
și să fie cu atât mai valoroasă.
But the value of Chinese food
Dar calitatea mâncării chinezești
is often compared to fast food, quick and cheap.
e comparată adesea cu cea de fast food, rapidă și ieftină.
Although we've spent years developing skills to cook faster,
Deși am petrecut mulți ani să pot să gătesc mai repede,
Chinese food isn't fast food.
mâncarea chinezească nu e fast food.
00:07:12
It requires skills, mastery of ingredients and nostalgia.
E nevoie de abilități, ingrediente bune și amintiri.
In 2017, my dad passed away.
Tata a murit în 2017.

Pentru a vizualiza textul integral paralel log in sau Inregistreaza-te

←anterior următorul→ ...

Vizualizați videoclipul