5#

Suntem suficient de isteți ca specie pentru a supraviețui propriei inteligențe? Jeanette Winterson - video

Învață engleză cu subtitrări video paralele "Suntem suficient de isteți ca specie pentru a supraviețui propriei inteligențe?". Metoda repetițiilor distanțate pentru completarea vocabularului cuvintelor engleze. Dicționar încorporat. Total 1 carte și 63 de video educativ în acces liber.

pagină 2 din 3  ←anterior următorul→ ...

00:03:32
There's no one else for us to turn to.
Nu mai avem la cine să ne întoarcem.
There's no one else for us to blame.
Nu mai avem pe cine să dăm vina.
There is no us and them.
Nu există noi și ei.
There's only us.
Există doar noi.
So will we continue to be the success story of the known universe,
Deci, vom continua să fim povestea de succes a universului cunoscut,
00:03:48
or are we writing our own obituary?
sau ne scriem propriul necrolog?
The suicide species?
Specia sinucigașă?
Now I was raised in an evangelical household.
Am fost crescută într-o familie evanghelică.
We lived in end time.
Am trăit în timpul sfârșitului.
We were waiting for things to get so bad
Așteptam ca lucrurile să se înrăutățească atât de mult,
00:04:04
that Jesus would come back and save us.
încât Iisus să se întoarcă și să ne salveze.
The apocalypse.
Apocalipsa.
It's what the prepper communities are, well, prepping for.
E motivul pentru care unele comunități se pregătesc.
And it's why super rich white guys are buying up tracts of land,
Și e motivul pentru care oamenii albi super-bogați cumpără suprafețe de teren,
hoping that they can live inside
în speranța că vor putea trăi înăuntrul
00:04:25
a kind of wi-fi-enabled Noah's Ark.
unui tip de Arcă a lui Noe cu wi-fi.
(Laughter)
(Râsete)
Well, we can have the end time if we want it.
Ei bine, putem întâmpina sfârșitul dacă asta ne dorim.
We know those stories from our religions, our sci-fi, our movies.
Cunoaștem aceste povești din religiile noastre, SF-urile și filmele noastre.
We are uniquely placed to bring on the apocalypse.
Suntem într-o poziție unică pentru a aduce apocalipsa.
00:04:47
And we're uniquely placed to save ourselves, too.
Și suntem plasați în mod unic pentru a ne salva și pe noi înșine.
If we could accept that as a species,
Dacă am putea accepta acest lucru ca specie,
Homo sapiens needs to evolve further.
Homo sapiens trebuie să evolueze în continuare.
And that's what gives me hope,
Și asta îmi dă speranță,
because we have the means to evolve further.
pentru că avem mijloacele de a evolua în continuare.
00:05:04
And that's AI.
Și asta e inteligența artificială.
Now look, I don't mean the geeks will inherit the earth.
Nu vreau să spun că tocilarii vor stăpâni pământul.
I'm sorry, geeks. You won't.
Îmi pare rău, tocilarilor. Nu o veți face.
(Laughter)
(Râsete)
I don’t really want to talk about narrow- goal artificial intelligence at all.
Nu vreau să vorbesc deloc despre IA cu obiective înguste.
00:05:16
That term of John McCarthy’s, “artificial intelligence,”
Termenul lui John McCarthy, „inteligență artificială”,
is it any use to us now?
ne este de folos acum?
I'd rather call it alternative intelligence.
Aș prefera să o numesc inteligență alternativă.
And I think humankind is in need of some alternative intelligence.
Și cred că omenirea are nevoie de o inteligență alternativă.
In 1965, Jack Good talked about AI as our last invention.
În 1965, Jack Good a vorbit despre IA ca ultima noastră invenție.
00:05:37
He meant superintelligence,
Se referea la superinteligență,
the kind of thing that worries Bill Gates and Elon Musk.
genul de lucru care îi îngrijorează Bill Gates și Elon Musk.
You know, the "Terminator" scenario.
Știți, scenariul „Terminator”.
The final us and them.
Finala dintre ei și noi.
But I think that's all to do with our doomster mindset.
Dar cred că asta are legătură cu mentalitatea noastră de condamnați.
00:05:55
We don't have to vote for the apocalypse.
Nu trebuie să votăm pentru apocalipsă.
Jack Good worked at Bletchley Park with Alan Turing during World War II,
Jack Good a lucrat la Bletchley Park cu Alan Turing
în timpul celul de-al Doilea Război Mondial,
building the early computing machinery that would crack the Nazi Enigma code.
construind primele mașini de calcul care aveau să spargă codul Enigma.

Pentru a vizualiza textul integral paralel log in sau Inregistreaza-te

descărcați în HTML/PDF
acțiune