3#

Ingredientele secrete pentru o ospitalitate excelentă. Will Guidara - video

Învață engleză cu subtitrări video paralele "Ingredientele secrete pentru o ospitalitate excelentă". Metoda repetițiilor distanțate pentru completarea vocabularului cuvintelor engleze. Dicționar încorporat. Total 1 carte și 63 de video educativ în acces liber.

pagină 2 din 3  ←anterior următorul→ ...

00:02:02
signifying they're about to come up with a really good idea?
ceea ce înseamnă că îi vine o idee măreață?
If you’d been in the room with me that day,
Dacă ați fi fost cu mine acolo în acea zi,
you would have seen one appear over mine.
ați fi văzut becul ăsta deasupra capului meu.
As calmly as I possibly could,
Cu tot calmul de care eram capabil,
I walked gracefully back into the kitchen, dropped off the plates,
m-am dus la bucătărie, am lăsat farfuriile,
00:02:13
and then literally ran out the front door and down the block to the hotdog cart.
apoi am fugit afară și am alergat până la vânzătorul de hotdog.
I bought a hotdog and ran just as fast back into the kitchen.
Am cumpărat unul și am venit repede înapoi în bucătărie.
Now came the hard part:
Acum urma partea cea mai grea:
convincing the chef to serve it in our fancy fine dining restaurant.
să-l conving pe bucătar să-l servească în restaurantul nostru de lux.
Guys, he looked at me like I'd lost my mind.
S-a uitat la mine de parcă îmi pierdusem mințile.
00:02:30
Serving what New Yorkers call "a dirty water dog"
Cum să servești „un cârnat murdar”, cum îl numesc new yorkezii,
in a fancy four-star restaurant?
într-un restaurant de patru stele?
But I asked him to trust me
Dar l-am rugat să aibă încredere în mine
and I told him it was important to me.
și i-am spus că e important pentru mine.
And eventually he agreed to cut the hotdog up into four perfect pieces,
Până la urmă, a fost de acord să-l taie în patru bucăți perfecte,
00:02:43
adding a little swish of ketchup and a swish of mustard onto each plate
a adăugat o fâșie de ketchup și una de muștar pe fiecare farfurie
and finishing them with a quenelle of sauerkraut and a quenelle of relish.
și le-a finisat cu o cupă de varză murată și una de gem de castraveți.
Then, before we served at the table their final savory course --
Apoi, înainte de ultimul fel de mâncare,
which happened to be a honey-lavender glazed Muscovy duck
care era rață Muscovy cu glazură de miere și lavandă,
that had been dry aged for two weeks,
maturată timp de două săptămâni,
00:03:00
utilizing a technique that had taken years to perfect --
folosind o metodă perfectată timp de ani întregi,
we brought them their hot dog.
le-am adus farfuriile cu hotdog.
I introduced it.
Le-am prezentat:
"To make sure you don't go home with any culinary regrets,
„Ca să nu plecați acasă cu vreun regret culinar,
a New York City hotdog."
vă prezint un hotdog de New York.”
00:03:15
Guys, they freaked out.
Au înmărmurit.
(Laughter)
(Râsete)
I'm not kidding.
Nu glumesc.
At that point in my career, I had served thousands of dishes and many, many,
Servisem până în acel punct al carierei mii și mii de feluri de mâncare,
many thousands of dollars worth of food.
în valoare de mii și mii de dolari.
00:03:27
And I can confidently say that no one had ever reacted to anything I served them
Și pot spune cu siguranță că nimeni nu avusese așa reacție
better than they reacted to that hotdog.
la vreun fel de mâncare ca reacția la acel hotdog.
Each person said it was not only the highlight of their meal,
Toți au spus că n-a fost numai atracția meniului,
but of their entire trip to New York,
ci a întregii lor călătorii la New York,
and they'd be telling the story for the rest of their lives.
și au povestit-o pentru tot restul vieții.
00:03:44
See, that hotdog changed the way I approach restaurants
Acel hotdog mi-a schimbat viziunea despre restaurante
from that point forward.
din acel moment.
Because up until then, I had been so focused on excellence,
Până atunci, eram așa de preocupat de calitate,

Pentru a vizualiza textul integral paralel log in sau Inregistreaza-te

descărcați în HTML/PDF
acțiune