4#

De ce te simți neliniștit când socializezi (și ce să faci în legătură cu asta). Fallon Goodman - video

Învață engleză cu subtitrări video paralele "De ce te simți neliniștit când socializezi (și ce să faci în legătură cu asta)". Metoda repetițiilor distanțate pentru completarea vocabularului cuvintelor engleze. Dicționar încorporat. Total 1 carte și 63 de video educativ în acces liber.

În public, la petreceri, întruniri, ieșiri cu prietenii, în interacțiunile de zi cu zi - anxietatea socială poate apărea oricând, ca un oaspete nepoftit. Dar de ce? Psihologul Fallon Goodman caută sursa anxietății sociale, lămurind lucrurile în legătură cu această afecțiune comună și găsind soluții practice pentru a te ajuta să te simți cel mai autentic „tu” atunci când ieși în oraș.

pagină 1 din 3  ←anterior următorul→ ...

00:00:00
Each person who entered our therapy clinic
Cine intră în clinica noastră de psihoterapie
answer a stack of questions before beginning treatment.
răspunde la niște întrebări înainte de tratament.
And during my years as a therapist there,
În timpul cât am fost psiholog acolo,
there was one question I always reviewed before meeting with a new client.
exista o întrebare pe care o analizam înainte de a întâlni un nou client.
It asked this:
Suna așa:
00:00:13
What is your purpose in life?
Care este scopul tău în viață?
Defined as a central motivating life aim, something you're trying to accomplish.
Definit ca un obiectiv motivant central de viață, ceva ce încerci să realizezi.
Now, to be fair, this is a difficult question.
Să fiu sinceră, este o întrebare dificilă.
Identifying a single purpose in life feels really hard.
Identificarea unui singur scop în viață este foarte grea.
It also feels consequential.
Totodată, pare a fi ceva important.
00:00:26
Many people spend years searching for and developing their purposes,
Multă lume petrece ani de zile căutând și dezvoltând obiectivele,
and some never find it.
iar alții nu le găsesc niciodată.
But typically we see responses like this:
Dar de obicei primim răspunsuri de genul:
to be an engaged parent,
să fiu un părinte implicat,
to make meaningful change in my community,
să fac schimbări semnificative în comunitatea mea,
00:00:40
to build a career I'm proud of,
să construiesc o carieră cu care să mă mândresc,
to live for a long time, just keeping it simple.
să trăiesc o viață lungă, să mă rezum la simplitate.
But then there was the answer of one young woman
Dar a existat și răspunsul unei femei tinere
who I worked with.
cu care lucram.
Before meeting with her, as I always did,
Înainte să mă întâlnesc cu ea, ca întotdeauna,
00:00:52
I flipped to see how she described her purpose.
am căutat să văd cum și-a descris scopul.
And she wrote this:
A scris așa:
"To avoid being noticed by other people."
„Să evit să fiu observată de ceilalți.”
This young woman, a bright, witty, compassionate high schooler,
Această tânără, o elevă de liceu inteligentă, isteață, plină de compasiune,
decided that her purpose in life
a decis că scopul ei în viață
00:01:08
was to make sure that other people did not know that she existed.
este să se asigure că cei din jur nu știau că există.
This is the power of social anxiety.
Asta este puterea anxietății sociale.
At its core, social anxiety is about the fear of being rejected.
În esență, anxietatea socială este despre frica de a fi respins.
When we feel socially anxious,
Când ne simțim anxioși social,
we become hyper-focused on how we are appearing to others.
devenim extrem de concentrați asupra percepției celorlalți.
00:01:25
We scan the room looking for signs of threat and disapproval,
Scanăm camera căutând semne de amenințare și dezaprobare,
signs we might have slipped up and are at risk for rejection.
semne că poate am greșit și că există riscul să fim respinși.
And then we seek comfort in signs of approval,
Apoi căutăm alinare în semne de aprobare,
smiles, head nods, laughs and so on.
zâmbete, dat din cap, râsete etc.
And while social anxiety can be exhausting,
Deși anxietatea socială poate fi obositoare,
00:01:39
it exists for a reason.
ea există cu un motiv.
Social anxiety tries to protect us from rejection,
Anxietatea socială încearcă să ne protejeze de respingere,
and it does that by tuning us in to the nuances and norms
și face asta racordându-ne la nuanțele și normele
and dynamics of a social group
și dinamica unui grup social,
so we can match our behavior to fit in with them
ca să ne putem comporta astfel încât să ne integrăm
00:01:53
and ultimately avoid being rejected.
și în final să evităm să fim respinși.
This is a good thing because humans are social.
Acesta e un lucru bun, fiindcă oamenii sunt sociali.
We exist in social groups,
Existăm în grupuri sociale,
we rely on each other whether or not we like that,
depindem unul de altul, indiferent dacă ne place,

Pentru a vizualiza textul integral paralel log in sau Inregistreaza-te

descărcați în HTML/PDF
acțiune

←anterior următorul→ ...