4#

Aventura Bărbatului cu Gura Strâmbă. - paralel traducere

Învață limba engleză cu textul din carte în paralel "Aventura Bărbatului cu Gura Strâmbă". Metoda repetițiilor distanțate pentru completarea vocabularului cuvintelor engleze. Dicționar încorporat. Un analog al metodei Ilya Frank pentru învățarea limbii engleze. Total 2 carte şi 87 de video educativ în acces liber.

pagină 2 din 3  ←anterior următorul→ ...

That was always the way.
Aşa se întîmplă întotdeauna.
Folk who were in grief came to my wife like birds to a light-house.
Oamenii care aveau vreun necaz veneau la nevastă-mea ca puii la cloşcă.
“It was very sweet of you to come.
— Foarte bine.
Now, you must have some wine and water, and sit here comfortably and tell us all about it.
Acum să-ţi dăm puţin vin cu apă, iar tu aşează-te aici şi spune-ne tot, de-a fir-a-păr.
Or should you rather that I sent James off to bed?”
Sau preferi să-l trimit pe James la culcare?
“Oh, no, no!
— A, nu, nu.
I want the doctor’s advice and help, too.
Am nevoie şi de sfatul şi de ajutorul doctorului.
It’s about Isa.
E vorba de Isa.
He has not been home for two days.
N-a mai dat pe acasă de două zile.
I am so frightened about him!”
Sînt din cale afară de speriată din pricina lui!
It was not the first time that she had spoken to us of her husband’s trouble, to me as a doctor, to my wife as an old friend and school companion.
Nu era prima dată cînd ne vorbea de năravul soţului ei. mie ca doctor, iar nevestei mele ca unei vechi prietene şi colege de şcoală.
We soothed and comforted her by such words as we could find.
Am încercat s-o mîngîiem şi să-i alinăm mîhnirea cu vorbele cele mai potrivite pe care le-am putut găsi.
Did she know where her husband was?
Ştia oare unde se afla bărbatul ei?
Was it possible that we could bring him back to her?
I-l puteam aduce înapoi?
It seems that it was.
Se părea că da.
She had the surest information that of late he had, when the fit was on him, made use of an opium den in the farthest east of the City.
Avea informaţii sigure că în ultima vreme, cînd îl cuprindea patima, se ducea la o tavernă din capătul răsăritean al City-ului, unde se fuma opium.
Hitherto his orgies had always been confined to one day, and he had come back, twitching and shattered, in the evening.
Pînă acum orgiile lui nu ţinuseră niciodată mai mult de o zi, şi seara se întorcea întotdeauna acasă sleit de puteri şi tremurînd din tot trupul.
But now the spell had been upon him eight-and-forty hours, and he lay there, doubtless among the dregs of the docks, breathing in the poison or sleeping off the effects.
De data aceasta, însă, accesul dura de 48 de ore, şi fără îndoială că zăcea printre scursurile societăţii sorbind otrava sau dormind sub influenţa ei.
There he was to be found, she was sure of it, at the Bar of Gold, in Upper Swandam Lane.
Era sigură că putea fi găsit la „Lingoul de aur” din ulicioara Uprer Swandamlane.
But what was she to do?
Dar ce putea ea să facă?
How could she, a young and timid woman, make her way into such a place and pluck her husband out from among the ruffians who surrounded him?
Cum ar fi putut ea, o femeie tînără şi sfioasă, să-şi croiască drum pînă într-o speluncă de felul acesteia, ca să-şi smulgă bărbatul din mijlocul ticăloşilor cu care se înhăitase?
There was the case, and of course there was but one way out of it.
Asta era situaţia şi bineînţeles că nu exista decît o singură soluţie.
Might I not escort her to this place?
And then, as a second thought, why should she come at all?
M-a întrebat dacă n-aş putea s-o însoţesc pînă acolo, iar apoi, răzgîndindu-se, a zis că la ce bun să mai vină cu mine?
I was Isa Whitney’s medical adviser, and as such I had influence over him.
Eu eram medicul curant al lui Isa Whiney şi ca atare aveam oarecare influenţă asupra lui.
I could manage it better if I were alone.
I promised her on my word that I would send him home in a cab within two hours if he were indeed at the address which she had given me.
Mă descurcam mai bine chiar dacă mă duceam singur, i-am dat atunci cuvîntul de onoare că o să i-l trimit acasă cu trăsura pînă în două ceasuri, dacă era într-adevăr de găsit la adresa pe care mi-o dăduse.

Pentru a vizualiza textul integral paralel log in sau Inregistreaza-te

descărcați în HTML/PDF
acțiune