4#

Aventura Bărbatului cu Gura Strâmbă. - paralel traducere

Învață limba engleză cu textul din carte în paralel "Aventura Bărbatului cu Gura Strâmbă". Metoda repetițiilor distanțate pentru completarea vocabularului cuvintelor engleze. Dicționar încorporat. Un analog al metodei Ilya Frank pentru învățarea limbii engleze. Total 2 carte şi 87 de video educativ în acces liber.

Ultimele cuvinte adăugate la studiu (studiat 1 pentru aceasta carte)

pagină 1 din 3  ←anterior următorul→ ...

ADVENTURE VI. THE MAN WITH THE TWISTED LIP
Aventura Bărbatului cu Gura Strâmbă
Isa Whitney, brother of the late Elias Whitney, D.D., Principal of the Theological College of St. George’s, was much addicted to opium.
Isa Whitney, fratele răposatului Elias Whitney, doctor în teologie. director al Colegiului Teologic Sfîntul Gheorghe, era opioman.
The habit grew upon him, as I understand, from some foolish freak when he was at college; for having read De Quincey’s description of his dreams and sensations, he had drenched his tobacco with laudanum in an attempt to produce the same effects.
Deprinsese acest viciu, după cîte mi-au ajuns la urechi, dintr-un capriciu prostesc, încă de pe vremea cînd se afla la colegiu, din pricină că citise descrierea lui De Quincey a visurilor şi senzaţiilor sale de fumător de opium.
He found, as so many more have done, that the practice is easier to attain than to get rid of, and for many years he continued to be a slave to the drug, an object of mingled horror and pity to his friends and relatives.
Atunci îşi îmbibase tutunul cu laudimum, vrînd să încerce şi el aceleaşi senzaţii şi descoperise, ca şi atîţia alţii, că acest nărav e mai uşor de deprins decît de lăsat; ani în şir a continuat să fie robul acestui drog, lucru pe care rudele şi prietenii săi îl priveau cu un amestec de groază şi ură.
I can see him now, with yellow, pasty face, drooping lids, and pin-point pupils, all huddled in a chair, the wreck and ruin of a noble man.
Îl văd şi acum parcă, străveziu şi gălbejit la faţă, cu pleoapele atîrnînd şi pupilele micşorate de tot, ghemuit într-un fotoliu — o epavă, o fiinţă nobilă ruinată.
One night—it was in June, ’89—there came a ring to my bell, about the hour when a man gives his first yawn and glances at the clock.
Într-o seară, era prin iunie 1899, se auzi clopoţelul sunînd, cam pe la ceasul cînd te toropeşte somnul şi căscînd ţi-arunci ochii la ceas.
I sat up in my chair, and my wife laid her needle-work down in her lap and made a little face of disappointment.
M-am îndreptat în scaun, iar nevastă-mea a lăsat să-i cadă lucrul de mînă în poală cu o mutră dezamăgită.
“A patient!” said she.
— încă un pacient! spuse ea.
“You’ll have to go out.”
O să trebuiască să pleci iar.
I groaned, for I was newly come back from a weary day.
Am mormăit ceva, pentru că abia mă întorsesem acasă, după o zi istovitoare.
We heard the door open, a few hurried words, and then quick steps upon the linoleum.
Am auzit uşa deschizîndu-se, cîteva cuvinte schimbate în fugă şi apoi paşi grăbiţi pe linoleum.
Our own door flew open, and a lady, clad in some dark-coloured stuff, with a black veil, entered the room.
Uşa camerii în care ne aflam s-a deschis înlături lăsînd să intre o doamnă înfăşurată într-o mantie întunecată şi cu un văl negru care îi acoperea faţa
“You will excuse my calling so late,” she began, and then, suddenly losing her self-control, she ran forward, threw her arms about my wife’s neck, and sobbed upon her shoulder.
— Vă rog să mă iertaţi pentru că am îndrăznit să vin atît de tîrziu, începu ea.
Apoi deodată, pierzîndu-şi cumpătul, se repezi înainte şi, aruncîndu-şi braţele de gîtul nevesti-mi, hohoti de plîns pe umărul ei.
“Oh, I’m in such trouble!” she cried;
Ah, vai!
Cît sînt de amărîtă! se jelui ea.
“I do so want a little help.”
Am atîta nevoie de ajutor!
“Why,” said my wife, pulling up her veil, “it is Kate Whitney.
— Doamne, spuse nevastă-mea ridicîndu-i vălul, dar e Kate Whitney!
How you startled me, Kate!
Vai, cum m-ai speriat, Kate!
I had not an idea who you were when you came in.”
Nu te-am recunoscut deloc cînd ai intrat.
“I didn’t know what to do, so I came straight to you.”
— Nu ştiam ce să fac, aşa că am venit drept la tine.

Pentru a vizualiza textul integral paralel log in sau Inregistreaza-te

descărcați în HTML/PDF
acțiune

←anterior următorul→ ...