arata un alt cuvant

Cuvântul "due". Dictionar englez roman

 1. due [dju:]
  1. substantiv
   1. datorat;
    ce se datorează; to give smb. his due da înapoi cuiva. pe merit;
    a da meritele cuiva
   2. taxe, taxe, taxe; custom dues taxe vamale
   3. taxa de membru; party dues cotizații de partid; for a full due temeinic, ferm
  2. adjectiv
   1. datorat, potrivit, potrivit; with due attention cu grija cuvenită; after due consideration după o analiză atentă
   2. condiţionat; his death was due to nephritis moartea lui a fost cauzată de jad
   3. datorat, obligat (prin acord, prin acord); he is due to speak at the meeting trebuie să vorbească la întâlnire
   4. așteptat; the train is due and over-due trenul ar fi trebuit să vină de mult
   5. datorat; his wages are due nu a fost încă plătit
   6. due to (utilizare Cum pretext ) mulțumită
  3. adverb — exact, drept (despre acul busolei); they went due south se îndreptau direct spre sud

Cuvinte asemănătoare în pronunție

Căutați o intrare din dicționar

acțiune