arata un alt cuvant

Cuvântul "about". Dictionar englez roman

 1. about [əˈbaut]
  1. adverb
   1. în jur, în jur;
    peste tot, peste tot; to look about Uită-te in jur; don't leave the papers about nu împrăștiați hârtii!; rumours are about sunt zvonuri
   2. în apropiere, în apropiere; he is somewhere about e pe aici pe undeva
   3. aproximativ, aproximativ, aproape; you are about right aproape ai dreptate; it is about two o'clock acum e cam ora doua
   4. în sens invers; to face about întoarceţi-vă; about face (or turn )! militar în jurul!; Mr. Jones is not about Domnul Jones a ieșit; about right a> dreapta; b> grozav, temeinic; to be about to go (to speak etc.) pregătește-te să pleci (vorbește etc.); what are you about ? a> de ce ai nevoie?; b> rar ce faci?
  2. pretext
   1. în termeni spațiali indică: a> locație sau mișcare în jurul ceva. în jur, în jur; b> fiind aproape de ceva. despre, aproape;
    y; the forests about Tomsk păduri de lângă Tomsk; c> locul unde a fost întreprinsă acțiunea; to walk about the room plimbă-te prin cameră
   2. în sens temporal indică aproximativ, aproximativ; about nightfall Spre seară
   3. o, despre;
    despre; I'll see about it Voi avea grijă de asta; he went about his business A mers în treburile lui
   4. to have smth about one au ceva. cu sine, cu sine; I had all the documents about me Aveam toate actele la mineor la îndemâna mea)
 2. about [əˈbaut] verb, nautic; nautic
  schimbă cursul, schimbă cursul

Căutați o intrare din dicționar

acțiune