4#

Un buletin nefavorabil de la un cunoscut prezentator meteo. Al Roker - video

Învață engleză cu subtitrări video paralele "Un buletin nefavorabil de la un cunoscut prezentator meteo". Metoda repetițiilor distanțate pentru completarea vocabularului cuvintelor engleze. Dicționar încorporat. Total 1 carte și 63 de video educativ în acces liber.

Nu ți se pare, vremea chiar se înrăutățește. Și dacă există o persoană care știe asta, acesta e meteorologul Americii, Al Roker, care de zeci de ani prezintă în direct unele dintre cele mai rele furtuni și dezastre naturale din istorie. El explică modul în care fiecare dintre noi poate face ceva pentru a opri schimbările climatice și pentru a oferi un viitor mai sigur și mai plin de speranță generațiilor viitoare.

pagină 1 din 3  ←anterior următorul→ ...

00:00:00
I first started doing television weather in 1974 when I was a sophomore in college,
Am început să lucrez la meteo în 1974, când eram student în anul doi la facultate
and I have seen a lot of changes that I know you have.
și am asistat la o mulțime de schimbări pe care cred că le știți.
From history-making hurricanes,
De la uragane care au intrat în istorie,
we're talking about record-breaking blizzards.
viscole care răsturnau toate recordurile,
I've been --
am fost...
00:00:15
(Laughter)
(Râsete)
Yeah, OK, laugh at my suffering.
da, bine, râdeți de suferința mea.
I'm glad you feel that good.
Mă bucur că vă simți atât de bine.
Hurricane Sandy, this was really, to me, a game changer as far as climate,
Uraganul Sandy a fost pentru mine ceva ce mi-a schimbat ideea de climă,
when people realized what was going on.
când oamenii și-au dat seama că ceva se întâmplă.
00:00:26
Hurricane Ida, which came onshore,
Uraganul Ida a venit din ocean
causing massive problems not just at landfall
și a provocat probleme masive nu doar când a lovit coasta,
but also as it moved inland causing massive, massive flooding.
ci pe măsură ce s-a deplasat spre interior,
provocând inundații masive.
A lot of us recently experienced dangerous air quality
Mulți dintre noi am experimentat recent o calitate periculoasă a aerului,
because of wildfires up in Canada,
din cauza incendiilor de vegetație din Canada,
00:00:43
that smoke stretched as far south as Atlanta.
când fumul se întindea până în Atlanta.
We're also experiencing atmospheric rivers,
De asemenea, ne confruntăm cu râuri atmosferice,
cyclogenic bombs of low pressure.
cicloni de joasă presiune.
We’ve also looked at rising ocean levels and, of course,
Am analizat creșterea nivelului oceanelor,
paralyzing winter storms, stretching from Texas into the northeast,
furtunile care blocau totul, din Texas până în nord-est,
00:01:01
unprecedented heat and flash flooding
călduri fără precedent și inundații,
all within the last couple of weeks.
toate doar în ultimele două săptămâni.
If we were to talk about everything that's going on,
Dacă ar fi să vorbim despre tot ce se întâmplă,
all these extreme weather events
despre toate aceste evenimente meteorologice extreme
that have been happening in the last couple of years,
care au avut loc în ultimii doi ani,
00:01:13
we would literally be here for a couple of hours.
ne-ar lua câteva ore.
So we just wanted to take a look at some of the extreme weather events
Așa că vreau doar să ne oprim la câteva evenimente meteorologice extreme
that are being fueled by climate change.
care sunt alimentate de schimbările climatice.
So we boiled it down to a few key bullet points,
Le-am concentrat în câteva puncte cheie,
talking about hurricanes,
cu privire la uragane,
00:01:27
tornadoes and wildfires.
tornade și incendii.
And literally this is the tip of the iceberg
Acesta e vârful aisbergului
when it comes to climate change.
când vine vorba de schimbările climatice.
Let's talk about, for example, hurricanes.
Să vorbim, de exemplu, despre uragane.
Did you know that between 2016 and 2019,
Știați că între 2016 și 2019,
00:01:42
we had four straight years with Category 5 hurricanes?
am avut patru ani consecutivi cu uragane de categoria 5?
That's the top of the level.
Acesta e maximum de intensitate.
That is unprecedented.
Nu s-a mai întâmplat până acum.
And beyond the increasing frequency,
Și dincolo de frecvența crescândă,
hurricanes are also intensifying more rapidly.
uraganele se intensifică mult mai rapid.
00:01:56
We're seeing that happen time and time again with these hurricanes
Vedem că acest lucru se repetă cu uraganele
as they approach shore.
pe măsură ce se apropie de țărm.
And this is because the environment is favorable,
Și asta se datorează faptului că mediul e favorabil,
because the ocean waters have heated up.
deoarece apele oceanului s-au încălzit.
Now, let's talk about tornadoes.
Să vorbim acum despre tornade.
00:02:09
Same thing goes for this.
Se aplică același lucru.
Studies have shown an increase in tornado frequency,
Studiile au arătat o creștere a frecvenței tornadelor,

Pentru a vizualiza textul integral paralel log in sau Inregistreaza-te

descărcați în HTML/PDF
acțiune

←anterior următorul→ ...