3#

Patru metode dovedite pentru a scăpa de obiceiul amânării. Ayelet Fishbach - video

Învață engleză cu subtitrări video paralele "Patru metode dovedite pentru a scăpa de obiceiul amânării". Metoda repetițiilor distanțate pentru completarea vocabularului cuvintelor engleze. Dicționar încorporat. Total 1 carte și 63 de video educativ în acces liber.

pagină 2 din 3  ←anterior următorul→ ...

00:02:17
They cut through more corners in the middle of the task.
Au tăiat mai multe colțuri la mijlocul operațiunii.
This solution?
Soluția?
Keep middles short.
Să o ia pe scurtătură.
A weekly healthy eating goal is better than a monthly eating healthy goal
Scopul de a mânca sănătos o săptămână e mai bun decât cel de o lună,
as it offers fewer days to cheat on your diet.
fiindcă vă oferă mai puține zile pentru fentarea dietei.
00:02:34
It's hard to learn from feedback, especially negative one.
E greu să învățăm din feedback, mai ales unul negativ.
Emotionally, failure bruises the ego.
Emoțional, eșecul distruge egoul.
We tune out, missing the information feedback offers.
Ne detașăm, pierdem informația oferită de feedback.
Cognitively, people also struggle.
Cognitiv, oamenii se luptă și ei.
The information in negative feedback is less direct
Informația din feedback negativ e mai puțin directă
00:02:51
than the information in positive feedback.
decât cea din feedback pozitiv.
Whereas success points us to a winning strategy,
În timp ce succesul ne conduce spre o strategie de învingător,
from failure, people need to infer what not to do.
din eșec oamenii au nevoie să deducă ce anume nu trebuie să facă.
To increase learning from negative feedback,
Pentru a spori învățarea din feedback negativ,
try giving advice to others who might be struggling with a similar problem.
încercați să-i sfătuiți pe alți oameni care ar putea avea o problemă similară.
00:03:09
Lauren Eskreis-Winkler, Angela Duckworth and I found that when students,
Lauren Eskreis-Winkler, Angela Duckworth și eu am constatat că dacă studenții,
job seekers and overweight individuals
cei ce caută un job și persoanele supraponderale
gave others advice on how to succeed in studying,
le dau altora sfaturi despre cum să studieze,
finding a job and eating healthily,
să-și găsească un job sau să mănânce sănătos,
they were more motivated to follow through.
sunt mai motivați să le urmeze și ei.
00:03:27
Support intrinsic motivation.
Asta susține motivația intrinsecă.
You're intrinsically motivated when you pursue an activity
Sunteți motivați intrinsec atunci când urmați o activitate
that feels like an end in itself.
care pare a fi un scop în sine.
You do something for the sake of doing it.
Când faceți un lucru de dragul de a-l face.
If you wish you had a few more minutes to finish your walk by the end of the day,
Dacă mai doreați câteva minute în plus pentru a termina plimbarea de seară,
00:03:43
you're intrinsically motivated.
sunteți motivați intrinsec.
If you can't wait to go home, you aren't.
Dacă abia așteptați să ajungeți acasă, nu sunteți.
To increase intrinsic motivation,
Pentru a spori motivația intrinsecă,
start with selecting activities that you enjoy pursuing.
începeți cu alegerea unor activități care vă fac plăcere.
A workout that you actually enjoy
Un antrenament care vă place
00:03:58
is more likely to become part of your routine.
are mai multe șanse să devină parte din rutina voastră.
Often people choose the wrong activity.
Adesea, oamenii aleg activitatea greșită.
In an experiment, Kaitlin Woolley and I asked people to choose
Într-un experiment, Kaitlin Woolley și eu am rugat oamenii să aleagă
between listening to the song “Hey Jude” by the Beatles
între a asculta cântecul „Hey Jude” de Beatles
and listening to a loud alarm.
și a asculta o alarmă gălăgioasă.
00:04:15
Seems like an obvious choice, right?
Alegerea pare evidentă, nu-i așa?
But the majority of the people chose the alarm because it paid more.
Dar majoritatea oamenilor au ales alarma, fiindcă promitea mai mult.
Later, these people regretted their choice.
Mai târziu, oamenii și-au regretat alegerea.
Whether you look back, cut the middle, give advice, support intrinsic motivation,
Fie că priviți înapoi, alegeți o scurtătură, dați sfaturi,
keep in mind,
sau susțineți motivația intrinsecă, nu uitați:
00:04:34
success does not require changing yourself.
succesul nu presupune să vă schimbați.
To stop procrastinating,
Ca să nu mai amânați lucrurile,
modify your situation and outlook.
modificați-vă situația și perspectiva.
Whitney Pennington Rodgers: Thank you so much, that was wonderful.
Whitney Pennington Rodgers: Mulțumim, a fost minunat.

Pentru a vizualiza textul integral paralel log in sau Inregistreaza-te

descărcați în HTML/PDF
acțiune