4#

Nostalgia din spatele mâncării tale preferate. Vincent Yeow Lim - video

Învață engleză cu subtitrări video paralele "Nostalgia din spatele mâncării tale preferate". Metoda repetițiilor distanțate pentru completarea vocabularului cuvintelor engleze. Dicționar încorporat. Total 1 carte și 63 de video educativ în acces liber.

Vincent Yeow Lim, un extraordinar și pasionat proprietar de restaurant, duce mai departe tradiția mâncărurilor chinezești, învățată de la tatăl și bunicul său. Lim aduce argumente delicioase pentru a ridica reputația mâncării chinezești, dezvăluind de ce aromele reconfortante din spatele unor rețete renumite, cum ar fi o porție generoasă de orez prăjit, provin dintr-o lungă înșiruire de dragoste, nostalgie și măiestrie, care merită să fie recunoscute la adevărata lor valoare.

pagină 1 din 3  ←anterior următorul→ ...

00:00:00
My grandfather was a restaurant owner.
Bunicul meu a fost proprietar de restaurant.
My father was a restaurant owner.
Tatăl meu a fost proprietar de restaurant.
My name is Vincent Yeow Lim.
Numele meu e Vincent Yeow Lim.
I'm a chef, content creator and restaurant owner.
Sunt bucătar, creator de conținut și proprietar de restaurant.
Owning and running a Chinese restaurant
Să deții și să conduci un restaurant chinezesc
00:00:12
is one of the hardest and most valuable things I think you can do.
e unul dintre cele mai grele și prețioase lucruri pe care le poți face.
When we first arrived in Australia, my dad opened a Chinese restaurant.
Când am ajuns prima oară în Australia, tata a deschis un restaurant chinezesc.
I would go there every single day to help him out.
Mergeam să-l ajut în fiecare zi.
That was my way to spend time with him.
Așa petreceam timp cu el.
And slowly I developed my love for cooking.
Cu timpul, am dezvoltat o pasiune pentru gătit.
00:00:28
At the age of 15,
Când aveam 15 ani,
I was able to use a wok to cook and to serve customers.
știam să folosesc un wok, să gătesc și să servesc clienții.
Now I’m running a 100-seater Chinese restaurant.
Acum conduc un restaurant chinezesc cu o capacitate de 100 de locuri.
The hard work that I saw my dad put into Chinese food
Stăruința pe care am văzut-o la tatăl meu
makes me feel really proud.
mă face să mă simt foarte mândru.
00:00:41
Proud that I was lucky enough to learn from a master.
Mândru că am fost atât de norocos să învăț de la un maestru.
When I tell people that I'm a chef cooking Chinese food,
Când spun oamenilor că sunt bucătar într-un restaurant chinezesc,
I want people to value it the same way that I do.
vreau ca ei să o prețuiască la adevărata ei valoare.
So what is the value of Chinese food?
Care e valoarea bucătăriei asiatice?
Is it the taste?
Gustul?
00:00:56
Is it the hard work and the training?
Efortul și pregătirea?
Or is it the dish's history and the nostalgia it makes us feel?
Sau e istoria felurilor de mâncare și nostalgia pe care o simțim?
To me, it is all of those things.
Pentru mine, sunt toate aceste lucruri.
But being in the restaurant industry,
Dar lucrând în această industrie,
I can tell you the most obvious value of food.
pot să vă spun care e adevărata valoare a mâncării.
00:01:10
And that is the price at which we choose to set it at.
Și care e prețul pe care-l alegem.
The perception of Chinese food is that it is indulgent,
Percepția generală e că mâncarea asiatică e nepretențioasă,
yet cheap.
dar ieftină.
But the value of Chinese food is so much more than that.
Dar valoarea ei e mult mai mare de atât.
There is no formal culinary school to train to be a Chinese chef.
Nu există o școală culinară care să pregătească bucătari.
00:01:27
And after the pandemic,
Iar după pandemie,
there was a shortage of Chinese chefs in Australia.
a fost o penurie de bucătari chinezi în Australia.
Now the cost of ingredients,
Costul ingredientelor,
labor
munca
and demand for Chinese food is high.
și cererea de mâncare asiatică au crescut.
00:01:38
The amount of skill required to cook the first dish that I ever learned
Calificarea necesară pentru a găti primul meu fel de mâncare
doesn't match up to the price.
nu se compară cu prețul.
The first dish that I ever learned to cook was the fried rice.
Primul fel de mâncare învățat de mine a fost orezul prăjit.
Fried rice is the easiest dish to cook, but also the hardest dish to get right.
Orezul prăjit se gătește cel mai ușor, dar e cel mai greu să-l faci cum trebuie.

Pentru a vizualiza textul integral paralel log in sau Inregistreaza-te

descărcați în HTML/PDF
acțiune

←anterior următorul→ ...