6#

Data expirării de pe produsele alimentare nu înseamnă ceea ce crezi - Carolyn Beans. Carolyn Beans - video

Învață engleză cu subtitrări video paralele "Data expirării de pe produsele alimentare nu înseamnă ceea ce crezi - Carolyn Beans". Metoda repetițiilor distanțate pentru completarea vocabularului cuvintelor engleze. Dicționar încorporat. Total 1 carte și 63 de video educativ în acces liber.

Anual, țări din lumea întreagă irosesc cantități enorme de mâncare: în jur de o cincime din alimentele din SUA sunt aruncate, deoarece consumatorii nu știu cum să interpreteze datele de expirare. Dar majoritatea alimentelor sunt încă bune de mâncat după data expirării. Dacă datele de pe mâncare nu ne indică faptul că ceva s-a stricat, atunci ce ne indică? Carolyn Beans ne împărtășește felul în care putem preveni irosirea mâncării. [Regizat de Anton Bogaty, narat de Alexandra Panzer, muzică de Salil Bhayani, cAMP Studio].

pagină 1 din 2  ←anterior următorul→ ...

00:00:07
How much of the food in your fridge will you toss before it reaches the table?
Câtă mâncare din frigider aruncăm înainte să ajungă pe masă?
Hamburger buns from last summer’s picnic? Milk past its sell-by date?
Chifle de hamburger de la picnicul de vara trecută? Lapte expirat?
Carrots that lost their crunch?
Morcovi care nu mai sunt proaspeți?
Countries around the world waste huge amounts of food every year,
Țări din toată lumea irosesc anual cantități uriașe de mâncare,
and the United States is one of the worst offenders.
iar SUA e unul dintre cei mai mari vinovați.
00:00:27
37% of US food waste comes from individual households.
37% din mâncarea irosită în SUA vine din gospodăriile individuale.
And roughly 20% of those food items are tossed because consumers aren’t sure
Iar în jur de 20% dintre aceste alimente sunt aruncate deoarece consumatorii
how to interpret the dates they’re labeled with.
nu știu cum să interpreteze datele de pe etichete.
But most of those groceries are still perfectly safe to eat.
Dar multe dintre aceste alimente sunt încă bune de mâncat.
So if the dates on our food don’t tell us that something’s gone bad,
Dacă datele de pe mâncare nu ne spun că ceva s-a stricat,
00:00:50
what do they tell us?
atunci de unde ne dăm seama?
Before the 20th century,
Înainte de anii 1900,
the path between where food was produced and where it was eaten
drumul de unde era produsă mâncarea și locul unde era consumată
was much more direct,
era mult mai direct,
and most people knew how to assess freshness using sight, smell, and touch.
iar majoritatea oamenilor știau să evalueze prospețimea
cu privirea, mirosul și simțul tactil.
00:01:04
But when supermarkets began stocking processed foods,
Dar când supermarketurile au început să comercializeze alimente procesate,
product ages became harder to gauge.
prospețimea produselor a devenit mai dificil de evaluat.
In the US, grocers used packaging codes
În SUA, vânzătorii foloseau coduri de ambalare
to track how long food had been on the shelves,
pentru a monitoriza cât stătea mâncarea pe raft,
and in the 1970s, consumers demanded in on that info.
iar în anii ’70, consumatorii au solicitat aceste informații.
00:01:22
Many supermarkets adopted a system still in place today called open dating,
Multe supermarketuri au adoptat un sistem,
care mai există și azi, numit data de deschidere,
where food manufacturers or retailers labeled products with dates
prin care producătorii de alimente sau vânzătorii puneau date pe produse
indicating optimum freshness.
care indicau prospețimea optimă.
This vague metric had nothing to do with expiration dates or food safety.
Acest parametru vag nu are legătură cu expirarea sau siguranța alimentară.
In fact, it’s rarely decided with any scientific backing,
De fapt, rareori are fundament științific
00:01:43
and there are usually no rules around what dates to use.
și nu există de obicei reguli în legătură cu datele folosite.
So most manufacturers and retailers are motivated to set these dates early,
Deci majoritatea producătorilor și vânzătorilor
sunt interesați să pună aceste date devreme,
asigurându-se astfel că oamenii vor gusta alimentele
ensuring customers will taste their food at its best and come back for more.
când sunt foarte proaspete și vor veni să mai cumpere.
This means many foods are safe to eat far beyond their labeled dates.
Asta înseamnă că multe alimente sunt bune de mâncat mult după datele de pe etichete.
Old cookies, pasta, and other shelf-stable groceries might taste stale,
Fursecuri vechi, paste și alte produse care stau mult pe raft pot avea gust rău,
00:02:10
but they aren’t a health risk.
dar nu reprezintă un risc pentru sănătate.
Canned foods can stay safe for years,
Mâncarea din conservă poate fi bună ani de zile,
so long as they don't show signs of bulging or rusting.
atâta timp cât conserva nu dă semne de umflături sau rugină.
Low freezer temperatures keep bacteria that cause food poisoning in check,
Temperaturile scăzute din congelator
țin sub control bacteriile care cauzează infecții alimentare,
preserving properly stored frozen dinners indefinitely.
conservând pe termen nelimitat mâncarea înghețată depozitată corect.
00:02:26
Refrigerated eggs are good for up to five weeks,
Ouăle refrigerate sunt bune până la cinci săptămâni,
descărcați în HTML/PDF
acțiune

←anterior următorul→ ...