3#

Cum să ajungi la sensibilitate și de ce a medita e mai ușor decât crezi. Yongey Mingyur Rinpoche - video

Învață engleză cu subtitrări video paralele "Cum să ajungi la sensibilitate și de ce a medita e mai ușor decât crezi". Metoda repetițiilor distanțate pentru completarea vocabularului cuvintelor engleze. Dicționar încorporat. Total 1 carte și 63 de video educativ în acces liber.

Meditația înseamnă să treci într-o stare liniștită de calm. Dar de ce un lucru care pare atât de simplu e atât de dificil de atins? În acest discurs nonșalant, liderul spiritual Yongey Mingyur Rinpoche împărtășește trei pași care să ne ajute să acceptăm fluxul și refluxul emoțiilor și să reușim să medităm oriunde și oricând.

pagină 1 din 3  ←anterior următorul→ ...

00:00:00
So I would like to discuss about meditation.
Aș vrea să vorbim despre meditație.
But first of all,
Dar mai întâi,
I'd like to ask you a very simple question.
aș vrea să vă pun o întrebare simplă.
Can you see my hand?
Puteți să-mi vedeți mâna?
Yes, raise your hand.
Da, ridicați mâna.
00:00:14
Audience: Yes.
Publicul: Da.
Yongey Mingyur Rinpoche: OK, can you hear me?
Yongey Mingyur Rinpoche: Mă auziți?
Audience: Yes.
Publicul: Da.
YMR: Yes?
YMR: Da?
Great.
Perfect.
00:00:22
That is the meditation.
Asta înseamnă meditația.
So, finished.
Gata, am terminat.
My TED Talk is finished.
Discursul meu TED s-a încheiat.
(Laughter and applause)
(Râsete și aplauze)
Of course, I'm just kidding.
Desigur că glumesc.
00:00:34
But in a way that is true.
Dar într-un fel e adevărat.
Why?
De ce?
What we call the essence of meditation is awareness.
Ceea ce numim esența meditației e conștientizarea.
And what is awareness?
Ce e conștientizarea?
Knows what you are thinking,
Să știi ce gândești,
00:00:47
feeling, doing, seeing, hearing.
ce simți, ce faci, ce vezi, ce auzi.
That's all.
Asta e tot.
So actually meditation is very easy,
Prin urmare, meditația e foarte simplă,
but many people find it difficult.
dar mulți spun că e greu.
Why?
De ce?
00:01:00
There are two misunderstandings about meditation.
Sunt două concepții greșite despre meditație.
So the first is many people think meditation means, think of nothing,
Primul e că mulți cred că meditația e să nu te gândești la nimic,
stop thinking,
să oprești gândurile,
concentration.
să te concentrezi.
Ah.
Ah!
00:01:13
(Laughter)
(Râsete)
Shh!
Shh!
I'm meditating, keep quiet.
Meditez, faceți liniște!
(Laughter)
(Râsete)
So the more, when you try to stop thinking
Cu cât vrei să nu te mai gândești,
00:01:24
what happens, you will think more.
cu atât te vei gândi mai mult.
So we will do a small experiment, OK?
Să facem un mic experiment.
Now, please don't think about pizza.
Vă rog să nu vă gândiți la pizza.
(Laughter)
(Râsete)
No pizza.
Fără pizza.
00:01:37
No pizza.
Fără pizza.
What happened?
Cum a fost?
Did you think about pizza or not?
V-ați gândit la pizza sau nu?
Yes, raise your hand.
Dacă da, ridicați mâna.
(Laughter)
(Râsete)
00:01:45
I know.
Știu.
(Laughter)
(Râsete)
Actually, we don't need to stop thinking.
De fapt, nu trebuie să ne oprim din gândit.
We just need to connect with awareness.
E nevoie doar să ne conectăm cu conștientizarea.
And another misunderstanding about meditation
O altă concepție greșită despre meditație
00:01:58
is what we call “blissing out.”
e ceea ce numim „exaltare”.
Looking for peace, calm, joy,
Căutam pacea, calmul, bucuria,
relax.
relaxarea.
(Laughter)
(Râsete)
The more you look for relax,
Cu cât căutăm mai mult să ne relaxăm,
00:02:11
then peace, calm, joy, relax run away.
pacea, calmul, bucuria dispar.
So ...
Prin urmare...
Let me share [with] you my own experience.
Să vă spun experiența mea.
When I was young, I had panic attacks.
Când eram mic, aveam atacuri de panică.
Although I was born right in the middle of the Himalayan mountains,
Deși mă născusem în mijlocul munților Himalaya,
00:02:25
the area, the village, wonderful,
într-un loc minunat,
but panic followed me like a shadow.
panica mă urmărea ca o umbră.
And I have so much fear [of] strangers, I cannot go out and meet people.
Îmi era foarte teamă de străini și de aceea nu ieșeam din casă.
And lot of storms in the Himalayan mountains,
Erau multe furtuni în Himalaya,
thunderstorm, snowstorm.
tunete și fulgere, furtuni de zăpadă.
00:02:42
These storms drive me crazy.
Furtunile mă înnebunesc.
And when I was nine years old,
Când aveam 9 ani,
I asked my father to teach me meditation.
l-am rugat pe tatăl meu să mă învețe să meditez.
Luckily, he was a great meditation teacher.
Din fericire, era un profesor excelent.
And the first thing what he said is,
Primul lucru pe care mi l-a spus a fost:
00:02:55
"Don't try to fight with the panic.
„Nu încerca să te lupți cu frica.
Don't try to get rid of panic."
Nu încerca să scapi de ea.”

Pentru a vizualiza textul integral paralel log in sau Inregistreaza-te

descărcați în HTML/PDF
acțiune

←anterior următorul→ ...