6#

Oppenheimer / Oppenheimer () - subtitrări film

Invata engleza folosind subtitrări paralele pentru filme "Oppenheimer". Metoda repetări de interval pentru a completa vocabularul cuvintelor engleze. Dicționar încorporat. Total 2 carte Și 87 de video educativ în acces gratuit pentru a învăța cuvinte englezești online.

Intriga filmului

Oppenheimer este un thriller epic filmat în IMAX® care aruncă publicul în paradoxul palpitant al omului enigmatic care trebuie să riște să distrugă lumea pentru a o salva. Filmul spune povestea fizicianului J. Robert Oppenheimer și a rolului pe care l-a avut în dezvoltarea bombei atomice.

pagină 1 din 3  ←anterior următorul→ ...

00:01:18
[chairman] Dr. Oppenheimer.
Dr. Oppenheimer. ( Subtitrare si transformare in srt Mugur )
Dr. Oppenheimer.
Dr. Oppenheimer.
As we begin, I believe you have a statement to read into the record.
Când începem, cred că ai făcut-o
o declarație de citit în dosar.
Yes, Your Honor.
Da, Onorată Instanță.
[board member] We're not judges, Doctor.
Nu suntem judecători, doctore.
00:01:33
No.
Nu.
[quietly] Of course.
Desigur.
Members of the security board.
Membrii consiliului de securitate,
The so-called and derogatory information in your indictment of me
așa-numitele informații derogatorii
cannot be fairly understood,
în rechizitoriul tău împotriva mea nu poate fi înțeles corect,
00:01:50
except in the context of my life and my work.
decât în ​​contextul vieții mele și al muncii mele.
[Senate aide] How long did he testify?
Cât timp a depus mărturie?
Honestly, I forget.
Sincer, am uitat.
The whole hearing took a month.
Întreaga audiere a durat o lună.
An ordeal.
Un calvar, hmm?
00:02:03
I've only read the transcripts, but... [clears throat]
Ei bine, am citit doar stenogramele.
Who'd want to justify their whole life?
Cine ar vrea să-și justifice toată viața?
- You weren't there? - As chairman, I wasn't allowed to be.
Nu ai fost acolo?
Are they really going to ask about it?
În calitate de președinte, nu aveam voie să fiu.
It was years ago.
Chiar vor întreba despre asta?
00:02:17
- Four years ago. [chuckles] - Five.
- A fost cu ani în urmă.
- Acum patru ani...
Cinci.
Oppenheimer still divides America.
Oppenheimer încă împarte America.
The committee is gonna want to know where you stood.
Comitetul va dori să știe unde ați fost.
Senator Thurmond asked me to say not to feel that you're on trial.
Senatorul Thurmond mi-a cerut să spun
Aw. Funny, I didn't till you just said that.
să nu simți că ești în judecată.
00:02:31
Really, Mr. Strauss...
Oh, amuzant, nu am făcut-o până când tocmai ai spus asta.
It's Admiral.
- Serios, domnule Strauss...
- Este amiral.
Admiral Strauss. This is a formality.
Amiralul Strauss. Aceasta este o formalitate.
President Eisenhower has asked you to be in his cabinet.
Președintele Eisenhower v-a cerut să fiți în cabinetul său.
Senate really has no choice but to confirm you.
Senatul nu are de ales decât să te confirme.
00:02:40
And if they bring up Oppenheimer?
Și dacă îl vor aduce pe Oppenheimer?
When they bring up Oppenheimer, you answer honestly.
Când vorbesc despre Oppenheimer, răspunzi sincer.
No senator can deny you did your duty.
Niciun senator nu poate nega că ți-ai făcut datoria.
It'll be uncomfortable. [chuckles]
Va fi inconfortabil.
Who'd want to justify their whole life?
Cine ar vrea să-și justifice toată viața?
00:02:52
[loud chattering]
[shutter clicks]
[prosecutor] Why did you leave the United States?
De ce ai plecat din Statele Unite?
I, uh, wanted to study the new physics.
Eu... am vrut să studiez noua fizică.
[chairman] Was there nowhere here?
Nu era nicăieri aici?
I thought Berkeley had the leading theoretical physics department.
Am crezut că Berkeley a avut conducerea
catedra de fizica teoretica.
Yes. Once I had built it.
Da. Odată ce l-am construit.
00:03:13
But first I had to go to Europe.
Dar mai întâi a trebuit să merg în Europa.
I went to Cambridge to study under Patrick Blackett.
Am fost la Cambridge pentru a studia sub Patrick Blackett.
Were you happier there than in America?
Ai fost mai fericit acolo decât în ​​America?
- Happier? - Yes.
- Mai fericit?
- Da.
No.
No, I, uh...
Nu. Nu, eu, uh...
00:03:33
I was homesick, urn,
Mi-a fost dor de casă, um...
emotionally immature,
...imatur emoțional...
troubled by visions of a hidden universe.
...tulburat de viziuni a unui univers ascuns.
[energy pulsing]
Useless in the lab.
[glass shattering]
Inutil în laborator.
Christ, Oppenheimer.
Hristos, Oppenheimer.
00:04:04
Have you had any sleep?
Ai dormit ceva?
Start again.
Incepe din nou.
I need to go to the lecture, sir.
Trebuie să merg la prelegere, domnule.
Why?
De ce?
It's Niels Bohr.
Este Niels Bohr.
00:04:18
I'd completely forgot.
La naiba, am uitat complet.
All right. [clears throat] Let's go.
În regulă. Să mergem.

Pentru a vizualiza textul integral paralel log in sau Inregistreaza-te

descărcați în HTML/PDF
acțiune

←anterior următorul→ ...