4#

Calul bălan. - paralel traducere

Învață limba engleză cu textul din carte în paralel "Calul bălan". Metoda repetițiilor distanțate pentru completarea vocabularului cuvintelor engleze. Dicționar încorporat. Un analog al metodei Ilya Frank pentru învățarea limbii engleze. Total 2 carte şi 87 de video educativ în acces liber.

pagină 3 din 3  ←anterior următorul→ ...

It came to me suddenly that evil was, perhaps, necessarily always more impressive than good.
M-a fulgerat brusc gândul că, probabil, întotdeauna era necesar ca răul să fie mai impresionant decât binele.
It had to make a show!
El trebuia să ţină spectacolul!
It had to startle and challenge!
El trebuia să sperie şi să provoace!
It was instability attacking stability.
Era instabilitatea atacând stabilitatea.
And in the end, I thought, stability will always win.
Iar în final, stabilitatea va învinge întotdeauna, gândeam eu.
Stability can survive the triteness of Good Fairy Diamond; the flat voice, the rhymed couplet, even the irrelevant vocal statement of
Stabilitatea poate supravieţui banalităţii, Zânei Bune Diamant, glasului plat, cupletului rimat, chiar şi irelevantei declaraţii răsunătoare
"There's a winding road runs down the hill, To the olde world town I love."
"Există un drum bătut de vânturi care şerpuieşte pe deal în jos, spre orăşelul vechi de când lumea pe care-l iubesc".
All very poor weapons it would seem, and yet those weapons would inevitably prevail.
Oricât de sărace arme ar părea toate acestea, totuşi aceste arme aveau să triumfe în final.
The pantomime would end in the way it always ended.
Pantomima avea Să se termine aşa cum se termina întotdeauna.
The staircase, and the descending cast in order of seniority, with Good Fairy Diamond, practising the Christian virtue of humility and not seeking to be first (or in this case, last) but arriving about halfway through the procession, side by side with her late opponent, now seen to be no longer the snarling Demon King breathing fire and brimstone, but just a man dressed up in red tights.
Scările, şi distribuţia, coborând în ordinea importanţei, cu Zâna Bună Diamant practicând creştineasca virtute a umilinţei şi necăutând să fie prima (sau, în cazul de faţă, ultima) ci încadrându-se undeva pe la mijlocul procesiunii, umăr lângă umăr cu fostul ei opozant, acum ieşit din pielea ameninţătorului Rege Demon şi rămânând doar un bărbat îmbrăcat în pantaloni colanţi roşii.
The Espresso hissed again in my ear.
Aparatul Espresso sâsâi iar în urechea mea.
I signalled for another cup of coffee and looked round me.
Am făcut semn după încă o ceaşcă şi m-am uitat în jur.
A sister of mine was always accusing me of not being observant, not noticing what was going on.
Una din surorile mele întotdeauna mă acuza că nu sunt un bun observator, că nu remarc nimic din ceea ce se petrece sub nasul meu.
"You live in a world of your own," she would say accusingly.
"Trăieşti în propria-ţi lume", mă dojenea ea.
Now, with a feeling of conscious virtue, I took note of what was going on.
Acum, cu un sentiment de bunăvoinţă conştientă, am luat notă de ce se petrecea în jur.
It was almost impossible not to read about the coffee bars of Chelsea and their patrons every day in the newspapers; this was my chance to make my own appraisal of contemporary life.
Era aproape imposibil să nu citeşti zilnic în ziare despre cafe-barurile şi patronii lor din Chelsea; acum aveam şansa să-mi fac o părere personală despre viaţa contemporană.
It was rather dark in the Espresso, so you could not see very clearly.
În cafenea era destul de întuneric, aşa că nu puteam să văd foarte clar.
The clientele were almost all young people.
Clientela era alcătuită în majoritate din tineri.
They were, I supposed vaguely, what was called the offbeat generation.
Am presupus vag că era ceea ce se chema generaţia beat.
The girls looked, as girls always did look to me nowadays, dirty.
Fetele arătau, aşa cum mi se părea că arătau întotdeauna fetele din ziua de azi, murdare.

Pentru a vizualiza textul integral paralel log in sau Inregistreaza-te

←anterior următorul→ ...