5#

Cel mai bun mod de a cere scuze (potrivit științei). TED-Ed - video

Învață engleză cu subtitrări video paralele "Cel mai bun mod de a cere scuze (potrivit științei)". Metoda repetițiilor distanțate pentru completarea vocabularului cuvintelor engleze. Dicționar încorporat. Total 1 carte și 63 de video educativ în acces liber.

pagină 2 din 3  ←anterior următorul→ ...

00:02:23
when she didn’t see you in the crowd.
când nu te-a văzut în mulțime.
You feel terrible for upsetting her and genuinely want to apologize.
Te simți groaznic că ai supărat-o și vrei să-i ceri scuze în mod sincer.
But while you regret hurting Marie,
Dar în timp ce regreți că ai rănit-o,
you’re not actually sure if you made the wrong choice.
nu ești foarte sigur dacă ai făcut alegerea greșită.
So how can you reach beyond that terrible non-apology,
Deci cum ai putea trece peste acea non-scuză teribilă:
00:02:41
“I’m sorry YOU feel this way”?
„Îmi pare rău că TU te simți așa”?
In situations like this, it can be easy to focus on rationalizing your actions
În situații similare, poate fi ușor să privești în mod rațional
when you should be working to understand the other person’s perspective.
când ar trebui să încerci să înțelegi perspectiva celeilalte persoane.
Consider asking Marie how you made them feel
Gândește-te să o întrebi pe Marie cum ai făcut-o să se simtă
to better understand your offense.
pentru a-ți înțelege ofensa.
00:02:59
In this case, Marie might explain that she was disappointed
În acest caz, Marie ar putea explica faptul că a fost dezamăgită
you broke your promise,
de încălcarea promisiunii
and she was really counting on your support.
și că se baza pe sprijinul tău.
This kind of clarity can help you recognize your wrongdoing
Acest tip de claritate te poate ajuta să-ți recunoști greșeala
and honestly accept how your actions caused harm.
și să accepți în mod onest modul în care acțiunile tale au rănit-o.
00:03:16
Then you can frame your apology around addressing her concerns,
Apoi îți poți încadra scuza prin a răspunde la preocupările ei,
perhaps by admitting that it was wrong of you to break your promise,
prin a admite că a fost greșit din partea ta să-ți încalci promisiunea
and you're sorry you weren't there for her.
și că regreți că nu ai fost acolo pentru ea.
Clearly acknowledging wrongdoing indicates that you know
Recunoscându-ți clar greșelile indică faptul că știi exact
exactly how you messed up,
cum ai dat-o în bară
00:03:32
and it can give Marie faith that you’ll behave differently moving forward.
și îi poate da Mariei încredere că te vei comporta diferit în viitor.
But it’s always helpful to indicate exactly how you’ll change
Dar este mereu util să spui clar cum te vei schimba
and what you’ll do to repair the damage caused by your offense.
și ce vei face pentru a repara daunele cauzate de ofensa ta.
Researchers call this the “offer of repair,”
Cercetătorii numesc asta „oferta reparației”,
and it's often rated as one of the most critical parts of an apology.
și e una din cele mai importante părți ale unei scuze.
00:03:52
In some cases, these gestures are straightforward,
În unele cazuri, aceste gesturi sunt directe,
like offering to replace the ice cream you eat.
ca atunci când te oferi să înlocuiești toată înghețata mâncată.
However, with less tangible transgressions,
Totuși, cu abateri mai puțin tangibile,
this might need to be more symbolic,
acestea ar putea fi mai simbolice,
like expressing your love and respect for someone you wronged.
precum exprimarea dragostei și respectului față de cineva nedreptățit.
00:04:08
One common offer of repair is a verbal commitment
O ofertă comună de reparație este un angajament verbal
not to make the same mistake again,
de a nu comite aceeași greșeală din nou,
but promising to do better only works if you actually do better.
dar promisiunea că vei fi mai bun funcționează doar dacă vei fi mai bun.
Taking the victim’s perspective, accepting responsibility,
Să privești din perspectiva victimei, să accepți responsabilitatea
and making concrete offers of repair
și să faci oferte concrete de reparație
00:04:26
are just a few of the elements of a good apology.
sunt doar câteva din elementele unei scuze bune.
But remember, apologies aren’t about getting forgiveness and moving on;
Țineți minte, scuzele nu înseamnă doar că sunteți iertați și mergeți mai departe;
they’re about expressing remorse and accepting accountability.
înseamnă exprimarea remușcării și acceptarea răspunderii.
descărcați în HTML/PDF
acțiune