5#

Ai renunța la o relație cu cineva pe care părinții tăi nu-i plac? TED-Ed - video

Învață engleză cu subtitrări video paralele "Ai renunța la o relație cu cineva pe care părinții tăi nu-i plac?". Metoda repetițiilor distanțate pentru completarea vocabularului cuvintelor engleze. Dicționar încorporat. Total 1 carte și 63 de video educativ în acces liber.

pagină 2 din 3  ←anterior următorul→ ...

00:02:50
It’s rarely a dramatic choice of us or them.
Rareori este o alegere dramatică între noi sau ei.
And when it comes to parents,
Când vine vorba de părinți,
most people with good relationships with their parents
majoritatea oamenilor care au relații bune cu părinții lor
feel they can ignore their parent’s advice without serious consequences,
simt că pot ignora sfaturile părinților fără consecințe grave,
while people with bad parental relationships
în timp ce oamenilor care au relații rele cu părinții lor
00:03:06
often don’t care what they think anyway.
oricum nu le pasă ce cred aceștia.
So if disapproved relationships are more likely to fail,
Deci, dacă relațiile dezaprobate au mai multe șanse să nu reușească,
does this mean we’re not willing to fight to date who we want?
înseamnă că nu suntem dispuși să luptăm pentru cel pe care îl dorim?
Well, it might vary from person to person.
Asta poate varia de la o persoană la alta.
One theory is that there’s actually two types of reactance:
Există o teorie că, de fapt, sunt două tipuri de reactanță:
00:03:24
defiant reactance, which is impulsively doing the opposite of what we’re told,
reactanța sfidătoare, adică să facem, impulsiv, opusul a ceea ce ni s-a spus,
and independent reactance, which reflects our deeper desire to make our own choices.
și reactanța independentă, care reflectă dorința noastră mai profundă
de a face propriile noastre alegeri.
For example, if you tell someone with high defiant reactance to lower their voice,
De exemplu, dacă-i spui cuiva cu reactanță sfidătoare să coboare vocea,
they’ll probably start shouting.
probabil că va începe să țipe.
Whereas someone with high independent reactance is more likely
Pe când cineva cu reactanță independentă este mai probabil
00:03:48
to simply ignore the request and do what they believe is appropriate.
pur și simplu să ignore cererea și să facă ceea ce crede el că este mai potrivit.
So when it comes to relationship disapproval,
Deci, atunci când vine vorba de dezaprobarea relației,
a defiant person might respond by pursuing their romance in secret,
o persoană sfidătoare ar putea răspunde urmându-și dragostea în secret,
but that doesn’t change how the group’s opinion
dar asta nu schimbă modul în care părerea grupului
negatively impacts their relationship.
are un impact negativ asupra relației.
00:04:06
Conversely, someone with a particularly independent personality might be capable
În schimb, cineva cu o personalitate independentă ar putea fi capabil
of ignoring their friends’ concerns and loving whomever they want.
să ignore părerea prietenilor și să iubească pe cine dorește.
The idea of defiant and independent reactance is fairly new,
Ideea de reactanță sfidătoare și independentă este destul de nouă,
and researchers are still working to uncover all the motivations
iar cercetătorii încă studiază pentru a descoperi toate motivațiile
behind the Social Network Effect.
care provoacă Efectul Rețelei Sociale.
00:04:28
But these theories help illuminate the important relationship
Dar aceste teorii ajută la clarificarea relației importante
between reactance and our competing needs for independence and inclusion.
între reactanță și alte nevoi de independență și incluziune.
How we balance these desires varies across individuals and cultures.
Modul în care echilibrăm aceste dorințe variază în funcție de indivizi și culturi.
But no matter how prone to reactance we may be,
Dar oricât am fi de predispuși la reactanță,
our social networks are vital to our sense of identity and well-being.
rețelele noastre sociale sunt vitale pentru simțul nostru de identitate
și bunăstare.
00:04:52
This is especially true in our romantic relationships.
Acest lucru este valabil mai ales în relațiile noastre romantice.
Studies have found that support from a few close companions
Cercetările au descoperit că sprijinul din partea câtorva prieteni apropiați
can help buffer against disapproval from others.
poate ajuta la protejarea împotriva dezaprobării celorlalți.
And most relationships do better once the individuals involved
Majoritatea relațiilor funcționează mai bine atunci când oamenii implicați
find supportive social networks.
găsesc rețele sociale de sprijin.
00:05:10
This outcome might not seem as romantic as a forbidden love affair,
Acest rezultat ar putea să nu pară așa de romantic ca o dragoste interzisă,
but it’s actually in keeping with the story of Romeo and Juliet,
dar este de fapt povestea lui Romeo și Julieta,
descărcați în HTML/PDF
acțiune