4#

Calul bălan. - paralel traducere

Învață limba engleză cu textul din carte în paralel "Calul bălan". Metoda repetițiilor distanțate pentru completarea vocabularului cuvintelor engleze. Dicționar încorporat. Un analog al metodei Ilya Frank pentru învățarea limbii engleze. Total 2 carte şi 87 de video educativ în acces liber.

pagină 1 din 3  ←anterior următorul→ ...

There are two methods, it seems to me, of approaching this strange business of the Pale Horse.
După părerea mea, există două metode de abordare a acestei ciudate afaceri a
"Calului Bălan".
In spite of the dictum of the White King, it is difficult to achieve simplicity.
În ciuda dictonului Regelui Alb, e greu să atingi simplitatea.
One cannot, that is to say,
Cu alte cuvinte, nu poţi.
"Begin at the beginning, go on to the end, and then stop."
"Să începi cu începutul, să continui până la sfârşit, şi apoi să te opreşti".
For where is the beginning?
Căci unde e începutul?
To a historian, that always is the difficulty.
Pentru un istoric, întotdeauna dificultatea asta e.
At what point in history does one particular portion of history begin?
În ce anume punct din istorie începe o anumită parte a istoriei.
In this case, you can begin at the moment when Father Gorman set forth from his presbytery to visit a dying woman.
În cazul de faţă, poţi să începi cu momentul în care părintele Gorman purcese la drum din locuinţa sa parohială să ajungă la căpătâiul unei muribunde.
Or you can start before that, on a certain evening in Chelsea.
Sau poţi să începi înainte de asta, cu o anumită seară în Chelsea.
Perhaps, since I am writing the greater part of this narrative myself, it is there that I should begin.
Cum eu scriu cea mai mare parte a acestei povestiri, probabil cu asta ar trebui să încep.
Chapter 1 The Espresso machine behind my shoulder hissed like an angry snake.
Capitolul I
Povestirea lui Mark Easterbrook
1.
Aparatul Espresso din spatele umărului meu sâsâi ca un şarpe furios.
The noise it made had a sinister, not to say devilish, suggestion about it.
Zgomotul avea ceva sinistru, ca să nu spun drăcesc.
Perhaps, I reflected, most of our contemporary noises carry that implication.
Probabil, am reflectat, majoritatea zgomotelor noastre contemporane au această caracteristică.
The intimidating angry scream of jet planes as they flash across the sky, the slow menacing rumble of a tube train approaching through its tunnel; the heavy road transport that shakes the very foundations of your house... even the minor domestic noises of today, beneficial in action though they may be, yet carry a kind of alert.
Scrâşnetul furios şi intimidant al avioanelor cu reacţie ce brăzdează ca nişte fulgere cerul; uruitul înfundat şi ameninţător al metroului care se apropie prin tunel; transportul greu rutier care îţi zgâlţâie până şi temelia casei...
Chiar şi minorele zgomote casnice ale prezentului, oricât de benefică poate fi acţiunea lor, tot au ceva alarmant.
The dishwashers, the refrigerators, the pressure cookers, the whining vacuum cleaners.
Maşinile de spălat vase, frigiderele, oalele de presiune, plângăreţele aspiratoare, toate par să spună:
"Be careful," they all seem to say.
"Ai grijă!
"I am a genie harnessed to your service, but if your control of me fails..."
Sunt un geniu în slujba ta, dar dacă mă scapi de sub control..."
A dangerous world - that was it, a dangerous world.
O lume periculoasă – asta era, o lume periculoasă.
I stirred the foaming cup placed in front of me.
Am agitat ceaşca fumegândă plasată în faţa mea.
It smelled pleasant.
Mirosea frumos.
"What else will you have?
— Mai doriţi şi altceva?
Nice banana and bacon sandwich?"
Un sandviş gustos cu şuncă şi banană.
It seemed an odd juxtaposition to me.
Mi se părea o alăturare ciudată.
Bananas I connected with my childhood - or occasionally flambу with sugar and rum.
Bananele le asociam cu copilăria... sau, ocazional, flambé cu zahăr şi rom.
Bacon, in my mind, was firmly associated with eggs.
În mintea mea şunca era ferm corelată cu ouăle.
However, when in Chelsea, eat as Chelsea does.
Totuşi, când eşti în Chelsea, mănânci ca în Chelsea.
I agreed to a nice banana and bacon sandwich.
Am acceptat un "sandviş gustos cu şuncă şi banană".
Although I lived in Chelsea - that is to say, I had had a furnished flat there for the last three months - I was in every other way a stranger in these parts.
Deşi trăiam în Chelsea – mai bine spus, aveam acolo de trei luni un apartament mobilat – în toate celelalte privinţe eram străin de locurile acelea.

Pentru a vizualiza textul integral paralel log in sau Inregistreaza-te

descărcați în HTML/PDF
acțiune

←anterior următorul→ ...